Nộp đơn cho tài khoản thử nghiệm

Nộp đơn cho tài khoản thử nghiệm

Platform
Tên người nộp đơn
Họ người nộp đơn
Đất nước đang cư trú
Địa chỉ Email của người nộp đơn
Số điện thoại của người nộp đơn

Thông tin tài khoản thử nghiệm

Bạn hứng thú với giao dịch thị trường ngoại hối nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
Mở một tài khoản thử nghiệm 100.000 USD của USG miễn phí và thực hành giao dịch trong một môi trường thị trường thật.

  • Giao dịch mà không có bất cứ rủi ro nào trong 30 ngày.
  • Không có trách nhiệm tài chính
  • Nhận báo cáo phân tích thị trường miễn phí.
  • Trải nghiệm các biểu đồ cập nhật và giao dịch báo giá.

Thông báo

Chính sách bảo mật

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh