مرکز آموزش

راهنمای معاملاتی

راهنمای معاملاتی فارکس ما را رایگان دانلود نمائید و شروع یک پرواز را دریابید
هنگامی که جزئیات تأیید شدند، کتاب الکترونیکی شمابه طور مستقیم به صندوق پستی تان ایمیل خواهد شد

verificationcode

برنامه آموزش فارکس شفاف کلید موفقیت تجارت شما و راهنمای معاملاتی فارکس 2017 ما محل بسیار خوبی برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد معاملات فارکس است.

نواحی تحت پوشش عبارتند از:

  • تجارت در بازار فارکس
  • مزایای استفاده از بازار فارکس
  • تعاریف و معانی واژه های کلیدی فارکس
  • تجزیه و تحلیل تکنیکی
  • مدیریت مالی و ریسک
  • روانشناسی معامله گران
  • ماموریت و اهداف یک معامله گر

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته