TRUNG TÂM GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRADERSCLUB

Tại USGFX, chúng tôi vững tin rằng giáo dục và kiến thức tốt là chìa khóa đem lại thành công cho giao dịch của bạn. Do vậy, chúng tôi cung cấp chương trình huấn luyện và giảng dạy và chỉ dẫn hoàn toàn miễn phí, phù hợp cho người giao dịch ở tất cả các cấp độ kỹ năng.

Chương trình Huấn luyện TradersClub của USGFX bàn đến tất cả mọi thứ từ chiến lược giao dịch, cách thức phân tích thị trường, tâm lý học kinh doanh và quản lý rủi ro. Chúng tôi làm việc với bạn để giúp bạn trở thành nhà giao dịch mà bạn mong muốn.

Khi bạn mở một tài khoản Standard hoặc VIP với USGFX, bạn sẽ được tiếp cận ngay chương trình huấn luyện và chỉ dẫn của chúng tôi đó là Chương trình Huấn luyện TradersClub! Đây là một khóa học giáo dục có tổ chức được Trưởng nhóm phân tích của chúng tôi thực hiện dưới hình thức của hai hội thảo qua mạng trực tiếp và tương tác một tuần.

Mỗi thứ Hai hàng tuần, chúng tôi tiến hành phân tích thị trường trực tiếp để cung cấp cho khách hàng một cái nhìn sâu sắc về các cơ hội kinh doanh được giới thiệu trong tuần trước.

Chúng tôi nhìn vào những tin tức và dữ liệu quan trọng đang tạo xu hướng và phân tích lịch kinh tế để xem xét các cơ hội dành cho các cặp tiền tệ chính.

Đây là thông tin và sự giáo dục rất có giá trị đối với bất kỳ thương nhân nào nghiêm túc với việc thâm nhập vào các giao dịch thành công. Phân tích này không chỉ cho phép khách hàng tổ chức tuần giao dịch của mình phù hợp mà còn giúp họ sẵn sàng cho những giao dịch có xác suất cao.

Sau đó, vào mỗi Thứ năm, chúng tôi hướng dẫn bạn một số chiến lược kinh doanh đã thử nghiệm để cho phép bạn khám phá các chiến lược khác nhau và tìm phong cách kinh doanh của riêng bạn.

Một số trong những chiến lược chúng tôi thể hiện bao gồm tạo xu hướng, phá vỡ, dao động, ngắn hạn và tất nhiên là dài hạn. Sử dụng một chiến lược là một trong những điều quan trọng nhất để trở thành một nhà kinh doanh thành công và tại USGFX chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của họ.

Các phiên luôn trực tiếp và giàu chất tương tác. Khách hàng được khuyến khích tương tác và đặt câu hỏi nhằm tối ưu hóa quá trình học tập.

Để trợ giúp thêm việc hiểu các bài học, khách hàng cũng có thể gửi email trực tiếp tới Trưởng nhóm phân tích của chúng tôi để họ có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo mà họ có thể có.

Để truy cập ngay Chương trình Huấn luyện TradersClub được rất nhiều người theo đuổi của USGFX, hãy đăng ký tài khoản Standard Account của chúng tôi ngay bây giờ và nâng giao dịch của bạn lên một cấp độ chuyên nghiệp.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh