درباره ما

تماس با ما

استرالیادفتر مرکزی

تلفن رایگان: 1300822355

تلفن بین المللی:  +61488843666

فکس:  + 61 2 6147 7151

ایمیل پشتییبانی استرالیا:  support.au@usgfx.com

ایمیل پشیبانی بین المللی:  service@usgfx.com

آدرس:  G03, 135 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia


For all media enquiries please contact:

Justin Flaherty

justin@horizoncg.com.au

Mobile:+61-413 651 168


Alex Whittaker

alex@horizoncg.com.au

Mobile:+61-423 410 353


درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته