مرکز آموزش

راهنمای معاملاتی

راهنمای معاملاتی فارکس ما را رایگان دانلود نمائید و شروع یک پرواز را دریابید

Download USG Professional Forex Trader's Guide for Free --- Sign-in now and get your trading off a flying start!

هنگامی که جزئیات تأیید شدند، کتاب الکترونیکی شمابه طور مستقیم به صندوق پستی تان ایمیل خواهد شد

برنامه آموزش فارکس شفاف کلید موفقیت تجارت شما و راهنمای معاملاتی فارکس 2020 ما محل بسیار خوبی برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد معاملات فارکس است.

Come and learn all the basics of FX Trading, and the latest knowledge of the FX market!

نواحی تحت پوشش عبارتند از:

  • تجارت در بازار فارکس
  • مزایای استفاده از بازار فارکس
  • تعاریف و معانی واژه های کلیدی فارکس
  • تجزیه و تحلیل تکنیکی
  • مدیریت مالی و ریسک
  • روانشناسی معامله گران
  • ماموریت و اهداف یک معامله گر
  • Why Choose USG: The advantages of USG

Want to learn more about FX Trading? Check out our educational pages:

USGFX-TV Fan Page
TV USGFX Channel

Useful Tools:

FX Dictionary
Economic Calendar
Recognia Trading System

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته