How to Register

Mở tài khoản trade real tại USG

Bạn cần mở tải khoản trade real tại USG để tham gia cuộc thi. Để đăng kí bạn có thể trả lời thư mời từ USG qua email service@usgfx.com hoặc liên hệ Giám đốc tài khoản của bạn.

Mở tài khoản

Nạp tiền

Nạp số tiền tương ứng để tham gia cuộc thi. Tối thiểu $10,000 USD

** Ghi chú: Bạn sẽ bị tước quyền thi đấu nếu rút tiền trong thời gian cuộc thi đang diễn ra.

Nạp tiền ngay

Bắt đầu trade

Ngay khi tiền vào tài khoản, cuộc thi bắt đầu, bạn có thể trade ngay.

USG PDS and Term of Business

Tải nền tảng MT4

Giới thiệu giải thưởng

Kết quả mỗi vòng đấu sẽ được công bố trên trang web chính thức vào mỗi thứ 6 của tuần tiếp theo. 8 traders có lợi nhuận ròng cao nhất sẽ là người thắng cuộc. Mỗi tháng sẽ có 8 người thắng cuộc, tổng cộng sẽ có 64 người thắng cuộc trong suốt cuộc thi.

image

Giải nhất

2 Vé VIP xem giải đấu của câu lạc bô bóng đá Vương Quốc Anh Premier League Sheffield United và trợ cấp du lịch trị giá $3000 USD

image

Giải nhì

1 Vé VIP xem giải đấu của câu lạc bô bóng đá Vương Quốc Anh Premier League Sheffield United và trợ cấp du lịch trị giá $1500 USD

image

Giải ba

Quả bóng hoặc áo với chữ kí của quản lí/ cầu thủ đội bóng đá Vương Quốc Anh Premier League Sheffield United hoặc Jersey.

image

Giải khuyến khích (4 giải)

Quà lưu niệm từ câu lạc bô bóng đá Sheffield United như áo, bóng, khăn choàng, nón beanie v.v (USG cung cấp)

**Lưu ý: Vé VIP không được quy đổi thành tiền mặt hay các hình thức bất kì.

Thời gian

Hạn chót đăng ký: Đăng ký vòng đầu tiên bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Đăng ký tham gia trước ngày 31 tháng 7 23:59:59 (UTC + 3), 2019.
Thời gian đăng ký: Hai tuần đầu tiên của mỗi tháng theo lịch. Ví dụ. Ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8.
Thời gian thi đấu: Mỗi tháng được tính là một vòng. Vòng đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 8 23:59:59 (UTC + 3), 2019.

Lịch thi:

Vòng đấu Thời gian thi Thời gian tính Ngày công bố kết quả thi Lịch thi đấu bóng đá SUFC
Vòng 1 2019/08/01-08/31 09/02-09/06 09/06 9/14, 9/28, 10/19, 11/2
Vòng 2 2019/09/01-09/30 10/01-10/04 10/04 10/19, 11/2, 11/23
Vòng 3 2019/10/01-10/31 11/01-11/08 11/08 11/23, 12/4, 12/14
Vòng 4 2019/11/01-11/30 12/02-12/06 12/06 12/4, 12/14, 12/26, 1/11
Vòng 5 2019/12/01-12/31 01/01-01/10 01/10 1/22, 2/8, 2/22, 3/7
Vòng 6 2020/01/01-01/31 02/03-02/07 02/07 2/22, 3/7, 4/4, 4/18
Vòng 7 2020/02/01-02/29 03/02-03/06 03/06 4/4, 4/18, 4/25
Vòng 8 2020/03/01-03/31 04/01-04/10 04/10 4/18, 4/25, 5/9

Cách tính

Tỷ lệ tăng trưởng(Số tiền hiện có – Tổng tiền nạp)/ Tổng tiền nạp x 100%

Số tiền hiện có

$ USD

Tổng tiền nạp

$ USD
Tỷ lệ tăng trưởng0.00%

Điều khoản sử dụng

Nếu USG nghi ngờ rằng Người dự thi đã vi phạm Điều khoản & Điều kiện giao dịch của USG, hoặc hành động thiếu thiện chí đối với chúng tôi, USG có quyền, theo quyết định riêng của mình, không đủ điều kiện và hủy bỏ giải thưởng. Nếu cần, USG có quyền hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đối với người dùng đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chấm dứt người dùng đó truy cập vào dịch vụ và / hoặc chặn tài khoản giao dịch của người dùng đó. USG sở hữu phiên dịch cuối cùng của cuộc thi này, đối với mọi tranh chấp hoặc có thể hiểu sai về Điều khoản và Điều kiện hiện tại, Đội ngũ quản lý USG sẽ giải quyết tranh chấp theo cách trình bày giải pháp công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Một khi quyết định như vậy đã được đưa ra, nó sẽ được coi là cuối cùng và / hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không nhất quán giữa tiếng Anh và các phiên bản tiếng nước ngoài khác của cuộc thi này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

CONTEST RANKING

Điều khoản sử dụng

Nếu USG nghi ngờ rằng Người dự thi đã vi phạm Điều khoản & Điều kiện giao dịch của USG, hoặc hành động thiếu thiện chí đối với chúng tôi, USG có quyền, theo quyết định riêng của mình, không đủ điều kiện và hủy bỏ giải thưởng. Nếu cần, USG có quyền hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đối với người dùng đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chấm dứt người dùng đó truy cập vào dịch vụ và / hoặc chặn tài khoản giao dịch của người dùng đó. USG sở hữu phiên dịch cuối cùng của cuộc thi này, đối với mọi tranh chấp hoặc có thể hiểu sai về Điều khoản và Điều kiện hiện tại, Đội ngũ quản lý USG sẽ giải quyết tranh chấp theo cách trình bày giải pháp công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Một khi quyết định như vậy đã được đưa ra, nó sẽ được coi là cuối cùng và / hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không nhất quán giữa tiếng Anh và các phiên bản tiếng nước ngoài khác của cuộc thi này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.