انواع حساب

انواع حساب

مرحله 01
جزئیات را ارسال کنید
مرحله 02
تامین مالی حساب
مرحله 03
ID خود را آپلود کنید
مرحله 04
معاملات را شروع کنید
افتتاح حساب

مدارک مورد نیاز برای حساب

 1. گذرنامه و یا کارت شناسایی رسمی (کپی از پشت و رو).
 2. اثبات آدرس مسکونی(صورتحساب در 3 ماه گذشته، مانند صورت حساب تلفن، صورت حساب بانکی و یا قبض آب و برق)
 1. گذرنامه و یا کارت شناسایی رسمی (کپی از پشت و رو).
 2. اثبات آدرس مسکونی(صورتحساب در 3 ماه گذشته، مانند صورت حساب تلفن، صورت حساب بانکی و یا قبض آب و برق)
 3. گذرنامه دوم و یا کارت شناسایی رسمی (کپی از جلو و پشت).
 4. اثبات دوم آدرس مسکونی (صورتحساب مورخ در 3 ماه گذشته، مانند صورت حساب تلفن، کارت اعتباری و یا صورت حساب بیمه).
 1. گواهی ثبت نام (کپی)
 2. اثبات آدرس شرکت (صورتحساب در 3 ماه گذشته، مانند صورت حساب تلفن، صورت حساب بانکی و یا قبض آب و برق)
 3. فهرست مدیران و سهامداران با بیشتر تر از 10٪ سهام .
 4. گذرنامه و یا شناسه صادر شده دولت و اثبات آدرس مسکونی برای هر یک از مدیر و سهامدار ان ذکر شده در بخش 3.
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. در مورد حساب تراست لطفا یک نسخه گواهی شده سند تراست را بارگذاری کنید.
درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته