ประเภทบัญชี

ประเภทบัญชี

STEP 01
Submit your details
STEP 02
Fund your account
STEP 03
Upload your ID
STEP 04
Start trading!
เปิดบัญชี

เอกสารที่ต้องการสำหรับบัญชี

 1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการ (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 2. หลักฐานของที่อยู่อาศัย (ใบเรียกเก็บเงินที่ลงวันที่ภายใน 3 เดือนล่าสุด เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือใบแจ้งหนี้ประกันภัย)
 1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการ (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 2. หลักฐานของที่อยู่อาศัย (ใบเรียกเก็บเงินที่ลงวันที่ภายใน 3 เดือนล่าสุด เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือใบแจ้งหนี้ประกันภัย)
 3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการอย่างที่สอง (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
 4. หลักฐานของที่อยู่อาศัยอย่างที่สอง (ใบเรียกเก็บเงินที่ลงวันที่ภายใน 3 เดือนล่าสุด เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือใบแจ้งหนี้ประกันภัย)
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (สำเนา)
 2. หลักฐานของที่อยู่บริษัท (ใบเรียกเก็บเงินที่ลงวันที่ภายใน 3 เดือนล่าสุด เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร หรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค)
 3. รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มากกว่า 10%
 4. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการและหลักฐานของที่อยู่ซึ่งพำนักอาศัยอยู่สำหรับกรรมการและผู้ถือหุ้นที่แสดงในส่วนที่ 3
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. ในกรณีที่เป็นทรัสต์ โปรดอัปโหลดสำเนาที่ได้รับการรับรองของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed)
เกี่ยวกับเรา
แพลตฟอร์ม
ประเภทบัญชี
ข่าวตลาดและการวิเคราะห์
ศูนย์การศึกษา
พันธมิตรและผู้แนะนำ