អំពី​យើង

ផលប្រយោជន៍ USGFX

Choose a forex broker which can deliver a strong set of beneficial and advantageous trading conditions – we call it the USGFX advantage, and it looks like this:

 • The group is licensed by the Australia ASIC, UK FCA, and Vanuatu VFSC
 • ការប្រតិបត្តិ​ការបញ្ជាទិញដ៏​លឿន​ជាមួយ​នឹង​ការជួញដូរដែល​ប្រើ​តែ​មួយ​ចុច
 • ការភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​ប្រើ​ខ្សែកាប​អុបទិក​ទៅ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​មេ​អន្តរធនាគារ​នៅ​ញូវយ៉ក ឡុងដ៍ និង ហុងកុង
 • គម្លាត​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​គម្លាតតម្លៃរំពឹងទុក និង​ជាក់ស្ដែង​នៅទាបបំផុត និង​សម្រង់តម្លៃ​អប្បបរមា
 • ប្រាក់​របស់​អតិថិជន​មាន​ការទុកដាក់​នៅ​ធនាគារ​ប្រទេសចំណុះ​ឱ្យ​ប្រទេស
 • ការការពារ​សមតុល្យទឹកប្រាក់​អវិជ្ជមាន
 • ឯកភាព​ឱ្យ​មាន​ការដកប្រាក់​ក្នុង​រយៈពេល 24 ម៉ោង
 • ជ្រើសអានុភាព​ខ្ពស់រហូត​ដល់ 1:500
 • វគ្គ​បង្រៀន​អំពី​ទីផ្សារ​រូបិយបណ្ណ​ ដែល​មាន​ការរៀបចំ​យ៉ាងត្រឹមត្រូវ – កម្មវិធី​ហ្វឹកហ្វឺនក្រុមអ្នកជួញដូរ
 • លទ្ធភាព​ឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ការ ​វិភាគ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ដែលទទួលបានជ័យលាភី​របស់ Trading Central។
 • ជួញដូរ​លើកម្មវិធី​ជួញដូរ​ល្បីៗ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក – MT4
 • ការបម្រើអតិថិជន 24 ម៉ោងពីសំណាក់​បុគ្គលិក​ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងរួសរាយរាក់ទាក់
 • បុគ្គលិកគ្រប់គ្រង​គណនី​ផ្ទាល់ខ្លួនដែល​មាន​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​ខ្ពស់​របស់អ្នក

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ