PHÂN TÍCH & TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẨM ĐỊNH KĨ THUẬT HÀNG NGÀY

Giao dịch của bạn cũng chỉ tốt như phân tích tài chính kỹ thuật của bạn, cho nên, hãy nhận những phân tích tốt nhất mà bạn có thể nhận được và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Chúng tôi dành cho bạn với những kiến thức thị trường và các báo cáo phân tích tài chính kỹ thuật chất lượng cao để bạn có thể giao dịch trên thị trường với tốc độ nhanh, dễ dàng và tự tin.

Tiếp cận Đồ thị, Chỉ số toán học và Đồ thị hình nến kiểu Nhật Bản được sử dụng để trích xuất các báo cáo phân tích kỹ thuật chuyên sâu với chất lượng cao nhất.

Khách hàng USGFX nhận được hai báo cáo hàng ngày:

  • Thẩm định kỹ thuật hàng ngày - Tóm tắt Buổi sáng ( được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Hoa )
  • Thẩm định kỹ thuật hàng ngày - Tóm tắt Buổi chiều ( được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Hoa )

Khách hàng USGFX có quyền tiếp cận dịch vụ cao cấp này hoàn toàn miễn phí - đây là một cách mà chúng tôi phục vụ khách hàng của mình.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh