انواع حساب

گزینه های سپرده گذاری

روش سپرده گذاری خود را انتخاب کنید

برای سهولت و راحتی شما روش های واریز متعدد برای تأمین بودجه حساب شما ارائه می گردد.

انتقال الکترونیکی بانکی، کارت اعتباری و یا مجموعه ای از گزینه های دیگر را انتخاب کنید:

گزینه های تامین مالی هزینه های سپردهزمان تخمینی
انتقال الکترونیکی بانکی
Bank Info
No deposit fee will be charged. (only when under the circumstance that the above-mentioned trading requirements are not met upon withdrawal, client will be charged with both the deposit fee and the withdrawal fee.)

Instantly to 2 hrs

فورا

1 working day

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

فورا

نکته

  1. USGFX پول نقد ، شامل حواله، چک مسافرتی یا دیگر معادل های پول نقد را قبول نمی کند.
  2. هنگامی که شما بودجه سپرده ایی را واریز می کنید، عنوان / نام و ماهیت حساب شما با عنوان / نام و ماهیت حساب تجاری USGFX شما که از آن برداشت وجوه خود را انجام می دهید باید مطابقت داشته باشد . برای تطابق با سیاست ضد پولشویی بین المللی، تحت هیچ شرایطی USGFX پرداخت از طریق اشخاص ثالث را دریافت نخواهد کرد.
  3. تحت سیاست حفاظت از تقلب شرکت در مورد کارتهای اعتباری این شرکت، از مشتریانی که وجوه را به حساب معاملاتی خود را از طریق یک کارت اعتباری انتقال داده اند ممکن است بتوانند برداشت تا مقدار سپرده اولیه خود را به همان کارت اعتباری در خلال 180 روزاولیه انجام دهند. برداشت سرمایه بیش از مبلغ سپرده اولیه در 180 روز اول ممکن است از طریق گزینه برداشت جایگزین انجام شود
  4. The deposit fee will be waived when the client trades 1 lots. However, if the above-mentioned trading requirement is not met upon withdrawal, client will be charged with both the deposit fee and the withdrawal fee.
  5. Instant fund arrival for China UnionPay deposit will not be applied in the case of system failure, or client failing to include the correct reference number for the payment, etc.
  6. For deposit made by credit card, the fee charged for VISA/MasterCard/AMEX transactions by the card issuing bank will not be included in the USGFX deposit-fee waiver policy.
  7. For deposit made by credit card, when conversion fee occurred due to the limit of the provided processing currency, this conversion fee - from an individual client’s trading account currency to processing currency - will be waived when one trades 1 lot upon withdrawal and applies within the next 30 days. USG will credit this fee back to your MT4 platform only when one applies actively and with evidence provided.

سیاست ضد پولشویی

با توجه به قوانین و کنوانسیون بین المللی و استرالیا ، USGFX برای پیروی از تمام قوانین و مقررات ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم حداکثر تلاش خود را انجام می دهد.

USGFX به صورت تصادفی سوابق حساب نمونه های مشوک پول شویی را بررسی می نماید این بررسی شامل نظارت بر موارد زیر است:

  • وضعیت تأمین بودجه حساب.
  • اطلاعات مربوط به پرداخت کنندگان و گیرنده انتقال الکترونیکی
  • شیوه های دیگر، به استثنای فعالیت های کسب و کار عادی.
درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته