مرکز آموزش

جزئیات قرارداد CFD

قرارداد سی اف دی که USGFX ارائه می دهد ،بر اساس قیمت آینده شاخص های اساسی است. بر طبق اسپرد بازار اساسی، اسپرد های ما ممکن است از آنهائیکه در جزئیات قرارداد زیر مشخص شده متفاوت باشد

NameExchangeContract SizeCurrencyCommission
S&P500e
Standard & Poor's 500
Chicago Mercantile Exchange50USD10
NAQ100
NASDAQ-100
Chicago Mercantile Exchange20USD10
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
Euronext Paris10EUR10
UK_100e
FTSE 100 Index
London Stock Exchange10GBP10
JP225e
Nikkei 225
Chicago Mercantile Exchange500JPY10
HSIe
Hang Seng Index
Hong Kong Stock Exchange20HKD10
AUS200
S&P/ASX 200
Australian Securities Exchange10AUD10
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
New York Mercantile Exchange1000USD10
OILUK
Brent Crude
Intercontinental Exchange, Inc.1000USD10
SPX35
IBEX 35
Madrid Stock Exchange5EUR10
US_30e
Dow 30
Chicago Mercantile Exchange5USD10
DE_30
German stock index
Frankfurt Stock Exchange5EUR10
EURO50EUREX10EUR10
BTCUSDBITCOIN1USD10
CHN50SGX10USD10
XNGUSDNYMEX20000USD10

زمان معامله CFD

NameTrading Time
(System Time)
Min lotsLots step
S&P500e
Standard & Poor's 500
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
NAQ100
NASDAQ-100
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
09:00-23:000.10.1
UK_100e
FTSE 100 Index
09:00-23:000.10.1
JP225e
Nikkei 225
02:00-22:150.10.1
HSIe
Hang Seng Index
04:15-07:00 ; 08:00-11:150.10.1
AUS200
S&P/ASX 200
02:50-09:30 ; 10:10-24:000.10.1
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
01:00-23:550.10.1
OILUK
Brent Crude
03:00-23:550.10.1
SPX35
IBEX 35
10:00-18:300.20.2
US_30e
Dow 30
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.20.2
DE_30
German stock index
09:00-23:000.20.2
EURO5009:00-23:000.10.1
BTCUSD00:00-24:0011
CHN5004:00-11:30 ; 12:00-23:450.10.1
XNGUSD01:00-24:000.10.1

یادداشت های جداول

ممکن است مشتریان بر حرکات قیمت در ارزش سهام، با معامله قراردادهای CFD ما روی شاخص های سهام ،معاملات پر خطر انجام دهند. لطفا توجه داشته باشید که CFD ها تنها به صورت نقدی تسویه می شوند.

< ساعت معاملات در بالا، مطابق با زمان پلتفرم هستند< اسپرد در معرض تغییرات هستند، به ویژه در شرایط بازار فرار. USGFX حق تغییر اسپرد را در هر زمان محفوظ می داند.< حداقل اندازه معامله به ازای هر لات 10/1 قرارداد است<هنگامی که شما ارز دیگر ی را نسبت به ارز پایه خود معامله می کنید، سود و زیان شما در آن ارز تحقق یافته و به حساب شما در ارز پایه واریز می شود. به طور پیش فرض، ما به طور خودکار هر تراز مثبت یا منفی در حساب شما را به ارز پایه به صورت روزانه تبدیل می نمائیم< قراردادهای CFD روی شاخص معاملات بدون تاریخ که منقضی نمی شوند است. برای هر روز که پوزیشنی گذاشته می شود، تنظیمات منعکس کننده اثر بهره و سود سهام محاسبه شده هستند. محاسبه تنظیم سود روزانه برای هر پوزیشنی است که قبل از 23:00 GMT باز شده و هنوز هم پس از 23:00 GMT باز است. این تنظیمات به صورت روزانه به حساب مشتری ارسال می شود

< نرخ رول اور به صورت زیر محاسبه می شود:< S = L * P * D * V< S = مقدار رول اور< L = اندازه لات قرارداد< P = نرخ رول اور (پیپ ها) محصولات CFD< D = روزهای محاسبه شده نرخ رول اور< V = ارزش هر پیپ برای یک محصول CFD

Investors can see trading rollover rates on the MT4 trading platform, as follows:

Place your mouse on the symbol within the MT4 market watch window→Right-click→Specification to see the rollover rates for related commodities.

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته