TRUNG TÂM GIÁO DỤC

CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CFD

Hợp đồng mà USGFX cung cấp được dựa trên giá tương lai của chỉ số cơ bản. Dựa trên những chênh lệch thị trường cơ bản, những chênh lệch của chúng tôi có thể thay đổi từ những điều được quy định trong Chi tiết hợp đồng dưới đây.

Họ tênGiao dịchMức hợp đồngĐơn vị tiền tệHoa hồng
S&P500e
Standard & Poor's 500
Chicago Mercantile Exchange50USD10
NAQ100
NASDAQ-100
Chicago Mercantile Exchange20USD10
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
Euronext Paris10EUR10
UK_100e
FTSE 100 Index
London Stock Exchange10GBP10
JP225e
Nikkei 225
Chicago Mercantile Exchange500JPY10
HSIe
Hang Seng Index
Hong Kong Stock Exchange20HKD10
AUS200
S&P/ASX 200
Australian Securities Exchange10AUD10
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
New York Mercantile Exchange1000USD10
OILUK
Brent Crude
Intercontinental Exchange, Inc.1000USD10
SPX35
IBEX 35
Madrid Stock Exchange5EUR10
US_30e
Dow 30
Chicago Mercantile Exchange5USD10
DE_30
German stock index
Frankfurt Stock Exchange5EUR10
EURO50EUREX10EUR10
BTCUSDBITCOIN1USD10
CHN50SGX10USD10
XNGUSDNYMEX20000USD10

CFD Trading Time

Họ tênThời gian giao dịch
(Thời gian hệ thống)
Min lotsLots step
S&P500e
Standard & Poor's 500
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
NAQ100
NASDAQ-100
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.10.1
FR_40e
Cotation Assistée en Continu 40
09:00-23:000.10.1
UK_100e
FTSE 100 Index
09:00-23:000.10.1
JP225e
Nikkei 225
02:00-22:150.10.1
HSIe
Hang Seng Index
04:15-07:00 ; 08:00-11:150.10.1
AUS200
S&P/ASX 200
02:50-09:30 ; 10:10-24:000.10.1
OILUSe
Light, Sweet Crude Oil Futures
01:00-23:550.10.1
OILUK
Brent Crude
03:00-23:550.10.1
SPX35
IBEX 35
10:00-18:300.20.2
US_30e
Dow 30
01:00-23:15 ; 23:30-24:000.20.2
DE_30
German stock index
09:00-23:000.20.2
EURO5009:00-23:000.10.1
BTCUSD00:00-24:0011
CHN5004:00-11:30 ; 12:00-23:450.10.1
XNGUSD01:00-24:000.10.1

Lưu ý các bảng

Khách hàng có thể đầu cơ vào biến động giá trong giá trị của chứng khoán bằng cách giao dịch CFD của chúng tôi trên các chỉ số chứng khoán. Vui lòng chú ý CFDs chỉ được thanh toán bằng tiền mặt

  • The trading hours above are in accordance with Platform time.
  • Chênh lệch này có thể thay đổi, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. USGFX có quyền thay đổi chênh lệch bất cứ khi nào
  • Quy mô giao dịch tối thiếu trên lô là 1/10 trên một hợp đồng
  • Khi bạn giao dịch bằng đồng tiền không phải là tiền cơ sở của bạn, lợi nhuận hoặc lỗ sẽ được thực hiện bằng đồng tiền đó và sẽ được ghi vào tài khoản của bạn bằng chính đơn vị tiền tệ đó. Chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tất cả số dư âm hoặc dương vào tài khoản của bạn dựa theo đồng tiền cơ sở của bạn theo một cơ sở hàng ngày.
  • CFD trên các chỉ số là các giao dịch không ghi ngày tháng nên không hết hạn. Với mỗi ngày mà một vị thế duy trì, những sự điều chỉnh được tính toán để phản ánh tác động của lãi suất và cổ tức. Một điều chỉnh lãi suất hàng ngày được tính cho bất kì vị thế được mở ra trước 23:00 (GMT) và vẫn mở sau 23:00 (GMT). Những điều chỉnh này được đăng tải hàng ngày vào tài khoản của khách hàng.

Tỉ giá hoán chuyển được tính toán như sau:
S=LxPxDxV
 Trong đó:

  • S = số tiền hoán chuyển
  • L = cỡ lô hợp đồng
  • P = tỉ giá hoán chuyển (pips) các sản phẩm CFD
  • D = ngày tỉ giá hoán chuyển được tính toán.
  • V = giá trị của mỗi pip cho một sản phẩm CFD

NOTE: For any position opened before 23:59 on Wednesday that is still open after 23:59 on Wednesday, the daily interest credit or debit will be made for three days as opposed to one day. This three-day adjustment covers settlement of trades over the weekend.

Investors can see trading rollover rates on the MT4 trading platform, as follows:

Place your mouse on the symbol within the MT4 market watch window→Right-click→Specification to see the rollover rates for related commodities.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh