TRUNG TÂM GIÁO DỤC

CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ CƠ BẢN

Phần lớn các nhà giao dịch đều sử dụng biểu đồ. Vì vậy, quan trọng là phải hiểu biết thấu đáo vấn đề cơ bản của phân tích kĩ thuật. Hoạt động trước đây không thể đảm bảo kết quả trong tương lai. Phân tích kĩ thuật chỉ là một công cụ để phân tích thị trường, thậm chí phân tích mục tiêu còn không đảm bảo lợi nhuận.

BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG

Biểu đồ đường là loại đơn giản nhất của biểu đồ. Như trong biểu đồ EUR/USD dưới đây, các đường thể hiện giá đóng cửa của mỗi ngày. Ngày được hiển thị dọc theo phía dưới của biểu đồ và giá được hiển thị ở bên cạnh.

Thế mạnh của biểu đồ đường thẳng là nó rất đơn giản. Nó cung cấp một cái nhìn rõ ràng dễ hiểu về giá chứng khoán trong một thời gian nhất định.

BIỂU ĐỒ CỘT

Biểu đồ cột hiển thị giá mở, cao, thấp, đóng cửa của chứng khoán trong mỗi khoảng thời gian. Biểu đồ này là loại phổ biến nhất của biểu đồ chứng khoán.

Như được minh họa trong biểu đồ dưới đây, trên đầu mỗi cột dọc thể hiện giá cao nhất mà chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian và phần dưới cùng của cột hiện giá được giao dịch thấp nhất. Dấu “tick” đóng cửa được hiển thị ở phía bên phải cột để đánh dấu giá cuối cùng mà chứng khoán được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Nếu có giá mở, chúng được biểu thị bằng một dấu tick phía bên trái cột.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến biểu thị giá mở, cao, thấp, đóng cửa giống như biểu đồ cột hiện đại, nhưng giảm nhẹ hơn mối quan hệ của giá mở cửa và giá đóng cửa. Biểu đồ nến đơn giản là một cách khác để xem giá, nó không bao gồm bất cứ một tính toán nào.

Mỗi cây nến biểu thị cho dữ liệu trong một khoảng thời gian (VD: một ngày). Biểu đồ dưới đây cho ta biết cách đọc dữ liệu mà mỗi cây nến biểu thị:

Hình nến có thể có những màu khác nhau (Xanh/đỏ, trắng/đen, v.v…) nhưng ý tưởng thì lúc nào cũng giống nhau.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh