PUSAT PENDIDIKAN

GLOSARI FOREX ANDA

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW

A

Penyata Akaun

Penyata akaun USG akan menunjukkan aktiviti debit dan kredit pelanggan dalam tempoh yang ditetapkan oleh pengguna.

Tetingkap Status Akaun

Tetingkap status akaun menunjukkan margin monitor USG. Ia termasuk baki akaun dan keuntungan tidak nyata dan kerugian kedudukan terbuka. Ia juga menunjukkan perwakilan berangka dan grafik tahap margin USG untuk pelanggan, memandangkan kedudukan terbuka yang sedia ada.

Nilai Akaun

Nilai semasa akaun pelanggan, memandangkan jumlah wang yang didepositkan dan apa-apa perubahan akibat daripada keuntungan dan kerugian daripada kedudukan ditutup keluar yang sedia ada. Nilai ini juga termasuk kredit dan debit daripada gulung lampau harian, komisen, yuran pemindahan atau caj bank yang berkaitan, jika berkenaan.

Permintaan Agregat

Jumlah permintaan untuk barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Ia termasuk permintaan swasta dan sektor awam bagi barangan dan perkhidmatan di dalam negara, dan juga di peringkat antarabangsa.

Risiko agregat

Saiz pendedahan untuk suatu pelanggan kepada pergerakan pasaran yang berkaitan.

Bekalan agregat

Jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi daripada sumber dalam negeri (termasuk import) untuk memenuhi permintaan agregat.

Perjanjian

Perjanjian Pelanggan USG. Semua pelanggan mesti membaca dan menandatangani Perjanjian Pelanggan USG sebelum membuka akaun dengan USG.

Aplikasi

Perisian program USG.

Naik-nilai (apresiasi)

Gambaran mata wang yang semakin meningkat atau mengukuh sebagai gerak balas kepada reaksi pasaran.

Arbitraj

Pembelian serentak dan jualan di pasaran yang berbeza daripada instrumen kewangan yang sama atau setara dengan mendapat keuntungan daripada harga atau perbezaan mata wang.

Peruntukan Aset

Membahagikan dana antara alternatif pelaburan yang berbeza untuk cuba untuk mencapai kepelbagaian atau pulangan maksimum.

Tawar

Harga di mana mata wang atau instrumen ditawarkan untuk dijual oleh USG atau pihak kaunter lain.

Satu arahan khusus diberikan kepada peniaga untuk membeli atau menjual pada kadar yang terbaik yang boleh diperolehi. Istilah ini adalah sinonim dengan istilah 'di pasaran' atau tersirat oleh pelanggan mengeluarkan 'perintah pasaran'.

Sesuatu perintah untuk berurusan pada kadar / harga tertentu, atau yang lebih baik.

Dealer Berdaftar

Pihak ketiga yang di beri kuasa jual-beli dan kuasa kawalan ke atas akaun mereka. Pihak USG tidak menyokong atau meluluskan kaedah operasi ejen yang diberi kuasa secara implikasi atau tidak. USG tidak akan bertanggungjawab ke atas tindakan pihak ini.

Kuasa Perdagangan Tersedia

Nilai akaun pelanggan dan kedudukan semasa,jumlah tambahan Pertukaran Asing,dikeluarkan dalam mata wang yang tertentu,yang boleh diterima oleh pelanggan. Secara matematik, Perdagangan Kuasa = (Nilai Akaun * Pengumpilan Dagangan Maksimum) Jumlah “Open Position”.

[ TOP ]

B

Pejabat Sokongan

Sokongan antara muka Pelanggan USG, yang bertanggungjawab bagi penubuhan akaun, pemindahan wang ke dalam dan keluar dari akaun pelanggan itu, isu-isu perdamaian perdagangan, pertanyaan pelanggan dan apa-apa aktiviti lain yang tidak secara langsung melibatkan pembelian atau penjualan pasangan mata wang.

Baki pembayaran

Suatu rekod yang sistematik bagi urus niaga ekonomi sebenar dalam tempoh yang diberikan untuk Negara tertentu. Setiap negara berada di dalam baki lebihan bayaran atau baki bayaran defisit. Defisit baki bayaran yang berpanjangan boleh membawa kepada sekatan pada pindahan modal dan / atau penurunan nilai mata wang.

Imbangan Perdagangan atau Imbangan Dagangan

Secara amnya, ini adalah nilai eksport tolak import untuk negara tertentu. Baki defisit perdagangan adalah apabila negara mengimport lebih daripada ia mengeksport. Baki lebihan dagangan ialah apabila sebuah negara mengeksport lebih daripada ia mengimport. Jika negara yang berada dalam defisit perdagangan yang berpanjangan, mata wang berbanding rakan-rakan dagangannya boleh merundum atau menjadi lemah, menjadikan kos import lebih mahal dan nilai eksport lebih murah bagi rakan dagangan.

Barisan Bank

Kemudahan kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan, yang juga dikenali sebagai ”barisan”

Hari Bekerja

Mana-mana hari yang bank-bank perdagangan dibuka untuk perniagaan di pusat kewangan negara dimana kedudukan mata wang yang diambilkira.

Bank Negara Jepun atau BOJ

Bank Pusat Negara Jepun.

Matawang asas

Mata wang pertama dalam pasangan mata wang. Dalam pasangan mata wang EUR / USD, mata wang asas ialah EUR. Apabila memasuki ke dalam kontrak dengan USG, mata wang asas kekal malar pada nilai lot dikontrakkan. Sebagai contoh, jika satu lot adalah 100,000, pelanggan yang membuat transaksi untuk membeli 1 lot EUR / USD pada kadar mata wang .9600 akan memasuki kontrak untuk pertukaran EUR 100,000 untuk USD 96,000.

Kadar asas

Satu istilah yang digunakan secara meluas di UK untuk kadar yang digunakan oleh bank-bank untuk mengira kadar faedah yang dikenakan kepada peminjam. Peminjam yang berkualiti tinggi hanya akan membayar jumlah yang kecil ke atas kadar asas manakala pemiutang yang berkualiti rendah akan membayar kadar yang lebih tinggi.

Titik asas

Satu peratus daripada satu peratus. Perbezaan di antara 3.75% dan 3.76%.

Pasaran Bear

Satu tempoh yang berpanjangan apabila harga pelaburan jatuh, disertai dengan pesimisme meluas.

Himpitan “Bear”

Perubahan dalam keadaan pasaran yang memaksa pelabur pesimis cuba untuk mendapat keuntungan daripada penurunan harga untuk membeli semula pelaburan pada harga yang lebih tinggi dari harga beli asal.

Bear

Seorang pelabur yang percaya bahawa harga produk pelaburan akan jatuh.

Usaha Asas Terbaik

Pelaksanaan perintah pada harga yang ada seterusnya, dengan mengambil kira jumlah yang ada untuk membeli atau menjual pada harga dan kuantiti dan jumlah pesanan yang mendahului perintah pelanggan.

Bida

Harga di mana USG (atau rakan niaga yang ada) menawarkan untuk membeli pasangan mata wang dari pelanggan.

Angka Besar

Biasanya merujuk kepada tiga digit pertama harga quote Pertukaran Asing. NOTA: NOTA: Kadar pertukaran EUR / USD .9630 Kesimpulannya di sini, '0' adalah angka pertama. Jadi, harga akan menjadi 0.9630, dengan 'tokoh besar' menjadi 0.96.

Pecah or Pecah Keluar

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejatuhan secara tiba-tiba atau yang pesat dalam instrumen harga dari rangkaian yang disatukan.

Broker

Seorang ejen yang melaksanakan perintah untuk membeli dan menjual matawang dan instrumen berkenaan untuk komisen atau perbezaan.

Brokeraj

Komisen yang dikenakan oleh seorang broker

Pasaran Bull

Peningkatan harga dalam jangka waktu berpanjangan untuk produk pelaburan tertentu.

Bull

Seorang pelabur yang percaya bahawa harga produk pelaburan akan meningkat.

Bundesbank

Bank Pusat Negara Jerman.

Hari Perniagaan

Hari Bekerja

Had Belian

Menetapkan harga tertinggi di mana pembelian mata wang asas dalam pasangan mata wang boleh dilaksanakan. Harga Had dalam perintah had beli harus berada di BAWAH harga permintaan urusan semasa.

Hentian pembelian

Satu hentian pembelian adalah perintah berhenti yang diletakkan di ATAS harga sebutan urusan semasa dan tidak diaktifkan sehingga sebutharga pasaran berada setara atau di atas harga hentian. Perintah hentian belian ,bila tercetus, menjadi suatu perintah pasaran untuk membeli pada harga pasaran semasa.

[ TOP ]

C

Kabel

Satu istilah yang digunakan dalam pasaran pertukaran asing bagi Pound British / kadar Dollar AS

Bawaan

Kos faedah sekuriti pembiayaan atau instrumen kewangan lain yang dipegang.

Bayar waktu terima

Penyelesaian pada hari yang sama.

Tunai

Biasanya merujuk kepada urus niaga pertukaran yang dikontrakkan untuk penyelesaian pada hari perjanjian.

Deposit tunai

Deposit tunai sama dengan jumlah wang yang didepositkan di dalam akaun, tambah atau tolak kedudukan tertutup P / L dan debit atau kredit yang lain, seperti gulung lampau dan komisen (jika ada).

Bank Pusat

Sebuah bank yang bertanggungjawab untuk mengawal dasar kewangan sesebuah negara atau rantau tertentu. Rizab Persekutuan adalah Bank Pusat untuk Amerika Syarikat, Bank Pusat Eropah adalah Bank Pusat benua Eropah, Bank of England adalah Bank Pusat untuk United Kingdom dan Bank of Japan adalah Bank Pusat Jepun.

Campurtangan Bank Pusat

Akta dimana Bank Negara, atau Bank-bank Pusat memasuki tempat pasaran Pertukaran Asing dan cuba mempengaruhi bekalan kuasa yang tidak seimbang dan permintaan melalui pembelian langsung (atau jualan) Pertukaran Wang Asing.

CFTC

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan komoditi, agensi kawal selia Persekutuan AS untuk niaga hadapan yang diniagakan di pasaran komoditi, termasuk niaga hadapan kewangan.

Pencarta

Individu yang mengkaji graf dan carta data sejarah dalam usaha untuk mencari tren yang akan membantu meramalkan arah dan magnitud sesuatu produk pelaburan tertentu.

Klien atau Pelanggan

Pemegang akaun USG Pelanggan boleh terdiri daripada individu, pengurus wang, entiti korporat, akaun amanah, pemilik bersama atau mana-mana entiti undang-undang yang mempunyai kepentingan dalam nilai akaun.

Kedudukan Tertutup

Satu urusniaga yang berlawanan dengan arah dan magnitud kepada kedudukan yang sedia ada dan yang mempunyai kesan merealisasikan keuntungan atau kerugian.

CME

Bursa Merkantil Chicago

Komisen

Yuran yang di kenakan oleh broker keatas pelanggan untuk berurusan bagi pihak mereka.

Pengesahan

Suatu notis elektronik atau bercetak yang menerangkan semua butir-butir yang berkaitan dengan urus niaga.

Indeks Harga Pengguna

Langkah bulanan perubahan dalam harga sekumpulan ditakrifkan barangan pengguna, termasuk makanan, pakaian dan pengangkutan. Pendekatan sewa dan gadai janji adalah berbeza di setiap negara.

Kontrak

Perjanjian over-the-kaunter (OTC) dengan USG untuk membeli atau menjual jumlah tertentu mata wang sebagai pulangan bagi jumlah tertentu mata wang lain untuk penyelesaian pada tarikh nilai tertentu (biasanya tarikh anggaran). Jumlah yang dikontrakkan ditentukan oleh kadar pertukaran asing yang dikontrakkan oleh kedua-dua pihak.

Kadar Tukaran

Kadar bagi pasangan mata wang tertentu yang digunakan untuk menukar(atau menyapu) keuntungan/kerugian selan dari AS Dolar kepada dolar pada akhir hari urus niaga.

Pemilik bersama

Seseorang yang mempunyai faedah bersama dalam Akaun USG. Pemilik bersama adalah dikehendaki membaca, mengisi dan menandatangani borang permohonan akaun dan dokumen yang berkaitan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada USG dokumen Pendedahan Risiko dan Borang W-8/W-9.

Bank Koresponden

Wakil bank asing yang kerap melakukan perkhidmatan untuk sebuah bank yang tidak mempunyai cawangan di pusat yang berkaitan, contohnya untuk memudahkan pemindahan dana.

Matawang kaunter

Mata wang kedua dalam pasangan mata wang. Dalam pasangan mata wang EUR / USD, matawang kaunter ialah USD.

Pihak bertindak balas

Entiti lain atau pihak lain yang sedang menjalankan transaksi pertukaran.

Risiko Negara

Risiko disertakan bersama transaksi berdasarkan kaitannya dengan sebuah negara tertentu. Ini melibatkan pemeriksaan faktor-faktor ekonomi, politik dan geografi negara tertentu.

Perlindungan

Tindakan melakukan transaksi yang menutup keluar kedudukan.

Risiko Kredit

Risiko bahawa penghutang tidak akan membayar balik; lebih khusus, risiko bahawa pihak yang berminat tidak mempunyai mata wang yang dijanjikan.

Kontrak merentasi mata wang

Kontrak spot untuk membeli atau menjual satu mata wang asing sebagai pertukaran untuk mata wang asing lain yang ditetapkan. Mata wang yang ditukar bukan Dolar Amerika Syarikat.

Matawang

Mata wang asing atau Dolar Amerika Syarikat.

Pasangan Matawang

Dua mata wang dalam urus niaga pertukaran asing. Matawang EUR / USD adalah satu contoh pasangan mata wang.

Permohonan Akaun Pelanggan

Permohonan USG yang perlu di isi oleh klien dan pelanggan untuk diluluskan oleh USG sebelum urus niaga boleh dilakukan.

[ TOP ]

D

Penutup harian (Pengakhiran Hari Bekerja)

Titik tunggal dalam masa yang menandakan akhir hari bekerja. Tarikh perdagangan apa-apa kontrak yang dibuat selepas harian potong hendaklah dianggap dilaksanakan pada hari bekerja berikutnya. Harian potong akan berlaku pada masa yang dipilih pada mana-mana hari bekerja semata-mata oleh USG dan boleh diubah mengikut budi bicara USG.

Pesanan Harian

Satu pesanan yang jika tidak dilaksanakan pada hari tertentu, secara automatik terbatal.

Pedagang harian

Seorang spekulator yang menerima kedudukan dalam produk pelaburan, yang kemudiannya dicairkan sebelum penutupan hari dagangan yang sama.

Urus Tinta

Satu senarai semua tawaran yang telah dilaksanakan dalam tempoh masa yang tertentu, biasanya pada hari dagangan.

Tarikh Urus Niaga

Tarikh transaksi dipersetujui.

Tiket Urus Niaga

Kaedah utama merekodkan maklumat asas yang berkaitan dengan transaksi.

Pengedar

Seseorang individu atau firma bertindak sebagai prinsipal dan bukan sebagai ejen, dalam pembelian dan / atau penjualan Pertukaran Asing. Peniaga-peniaga berdagang untuk akaun mereka sendiri dan atas risiko mereka sendiri.

Meja Urusan

Secara umumnya, kumpulan pengedar USG yang memudahkan penentuan harga dan pelaksanaan pesanan pelanggan.

Penghutang ingkar

Secara umum, kemungkiran kontrak.

Susutnilai

Kejatuhan atau kemerosotan dalam nilai mata wang disebabkan oleh kuasa pasaran.

Kedalaman Pasaran

Satu ukuran jumlah yang ada untuk tujuan transaksi untuk pasangan mata wang tertentu di titik tertentu di suatu masa.

Butiran

Semua maklumat yang diperlukan untuk memuktamadkan transaksi Pertukaran Asing, seperti nama, kadar dan tarikh.

Penurunan nilai

Penurunan mata wang secara sengaja keatas band atau pariti tetap,biasanya dimulakan oleh pengumuman rasmi oleh negara.

Pendapatan budi bicara

Selepas ditolak cukai dan komitmen perbelanjaan peribadi tetap.

DM, Dmark

Deutschmark.

Kadar Dalam Negeri

Kadar faedah yang dikenakan untuk deposit dalam negara asal.

Tanda menurun

Penjualan keselamatan (biasanya ekuiti atau saham) pada harga yang lebih rendah daripada yang sebelumnya.

[ TOP ]

E

Kelonggaran

Penurunan dalam kadar faedah yang dimulakan oleh Bank Pusat.

ECU

Unit Mata Wang Eropah.

Pasaran dua arah

Digunakan dalam pasaran deposit antara bank Euro, di mana kedua-dua tawaran dan tawaran kadar bagi suatu tempoh tertentu adalah sama.

Akaun escrow

Wang yang didepositkan dengan USG adalah disimpan di akaun escrow FDIC-diinsuranskan di HSBC Bank USA, NA.

Euro

Pertukaran mata wang Kesatuan Eropah

Kadar Euro

Kadar faedah yang disebut harga untuk Euro-mata wang dalam tempoh yang tertentu.

Matawang Euro

Mata wang yang disimpan di luar negara asalnya.

Dolar Euro

Dolar AS yang disimpan di sesuatu bank (US atau bukan AS) yang terletak di luar Amerika Syarikat.

Kesatuan Eropah

Kumpulan yang sebelum ini dikenali sebagai Komuniti Eropah

Tetingkap Makluman Peristiwa

Tetingkap USG yang meringkaskan urus niaga yang telah berlaku dalam akaun pelanggan sepanjang hari kerja.

Deposit Margin Berlebihan

Wang yang didepositkan dengan USG yang tidak digunakan untuk margin terhadap kedudukan terbuka yang sedia ada.

Bursa

Satu lokasi fizikal di mana instrumen didagangkan dibawah kawalan. Contoh: Bursa Saham New York dan Bursa Saham London.

Kawalan Pertukaran

Sistem mengawal pergerakan Mata wang antara negara. Peranti termasuk pelesenan pelbagai mata wang, kuota, lelong, had, levi dan surcaj.

Eksotik

Satu Mata wang yang diniagakan secara kurang meluas.

[ TOP ]

F

Pasaran Pesat

Pergerakan pesat harga atau kadar pasaran yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan syarat dari pembeli dan / atau penjual. Dalam keadaan sedemikian, kadar atau harga tidak mudah didapati bagi pelanggan sehingga pasaran teratur semula.

Kadar Dana Persekutuan

Kadar Jangka pendek (semalaman) ditetapkan oleh Rizab Persekutuan Bank digunakan untuk menjalankan dasar dan kesan perubahan kewangan bekalan wang untuk memudahkan perubahan dalam tahap aktiviti dalam ekonomi Amerika Syarikat.

Dana Persekutuan

Baki tunai yang dipegang oleh bank-bank dengan Bank Rizab Persekutuan tempatan mereka.

Persekutuan

Bank Persekutuan Amerika Syarikat

Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan

Juga dikenali sebagai FOMC. Pertubuhan yang memutuskan perjalanan dasar monetari di Amerika Syarikat. FOMC bertanggungjawab secara langsung untuk tambatan kadar Dana Persekutuan dan Kadar Diskaun. Kedua-dua kadar adalah berpengaruh dalam mengawal tahap pertumbuhan bekalan wang dan tahap aktiviti ekonomi di Amerika Syarikat.

Lembaga Rizab Persekutuan

Lembaga Sistem Rizab Persekutuan, yang dilantik oleh Presiden Amerika Syarikat untuk terma 14 tahun, seorang daripadanya dilantik Pengerusi selama empat tahun.

Sistem Rizab Persekutuan

Sistem perbankan pusat di Amerika Syarikat, yang terdiri daripada 12 Bank Rizab Persekutuan mengawal 12 daerah di bawah Lembaga Rizab Persekutuan. Keanggotaan Persekutuan adalah wajib bagi bank-bank yang ditauliahkan oleh Pengawal Mata Wang tetapi tidak wajib untuk bank berkanun negeri.

Mengisi atau Diisi

Perjanjian yang telah disempurnakan bagi pihak akaun pelanggan, berasaskan pesanan pelanggan. Setelah diisi, suatu pesanan tidak boleh dibatalkan, dipinda atau dihapuskan oleh pelanggan.

Sebutharga kukuh

Satu harga lisan diberikan sebagai respons kepada suatu permintaan untuk kadar sebuah firma di mana pihak yang memberi sebutharga bersedia untuk melaksanakan perjanjian untuk jumlah yang munasabah bagi penyelesaian spot.

Dasar Fiskal

Penggunaan cukai sebagai alat dalam melaksanakan dasar monetari.

Tarikh Tetap

Tarikh Kalendar Bulanan sama dengan spot. Terdapat dua pengecualian. Untuk penerangan terperinci, lihat Tarikh Nilai

Kadar Pertukaran Tetap

Kadar rasmi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kewangan. Selalunya, kadar pertukaran tetap membenarkan turun naik dalam lingkungan band.

Penetapan

Kaedah menentukan kadar, biasanya dengan mencari kadar yang mengimbangi pembeli kepada penjual. Proses tersebut berlaku sama ada sekali atau dua kali setiap hari pada masa-masa yang ditetapkan. Digunakan oleh beberapa mata wang terutamanya bagi mewujudkan kadar untuk pelancong.

Kadar Pertukaran Terapung

Kadar pertukaran di mana nilai ditentukan oleh kuasa pasaran. Bahkan mata wang terapung adalah tertakluk kepada campur tangan oleh pihak berkuasa kewangan. Apabila aktiviti itu kerap, apungan ini dikenali sebagai 'apungan kotor'.

FOMC

Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan, jawatankuasa yang menetapkan sasaran bekalan wang di Amerika Syarikat yang cenderung dilaksanakan melalui kadar faedah Fed Fund dan lain-lain

Pertukaran Asing

Istilah 'Pertukaran Asing' amnya merujuk kepada pertukaran perdagangan luar dalam mata wang asing. Ia juga boleh merujuk kepada perdagangan mata wang di bursa seperti IMM di Chicago Mercantile Exchange.

USG tidak membuat penghantaran fizikal mata wang asing ke dalam akaun bank asing.

Forex

'Forex' adalah satu nama singkatan popular bagi Pertukaran Asing dan secara amnya merujuk kepada perdagangan luar pertukaran mata wang asing.

Urus Niaga Hadapan

Urusan dengan tarikh nilai selepas tarikh nilai spot.

Hadapan / Kedepan

Sebuah perjanjian ke hadapan / kedepanpan adalah salah satu urusniaga di mana kedua-dua dasar perjanjian itu mempunyai tarikh nilai selepas tarikh nilai seketika semasa.

Kadar Hadapan

Kadar hadapan disebut dari segi titik ke hadapan, yang mewakili perbezaan di antara kadar hadapan dan kadar seketika. Dalam usaha untuk mendapatkan kadar hadapan daripada kadar pertukaran sebenar, mata ke hadapan sama ada ditambah atau ditolak dari kadar pertukaran.

Keputusan untuk menolak atau menambah titik ditentukan oleh perbezaan antara kadar deposit untuk kedua-dua mata wang berkenaan dalam urus niaga. Mata wang asas dengan kadar faedah yang lebih tinggi dikatakan pada diskaun yang lebih rendah kadar faedah Mata wang yang disebut di dalam pasaran hadapan. Oleh itu, titik ke hadapan adalah ditolak dari kadar semasa. Begitu juga, mata wang asas kadar faedah yang lebih rendah dikatakan pada premium, dan mata yang ke hadapan ditambah kepada kadar seketika untuk mendapatkan kadar hadapan.

Pejabat hadapan

Aktiviti yang dijalankan oleh pedagang - aktiviti perdagangan biasa.

Asas

Faktor-faktor makro-ekonomi yang diterima sebagai membentuk asas untuk nilai relatif mata wang. Ini termasuk inflasi, pertumbuhan, imbangan perdagangan, defisit kerajaan dan kadar faedah.

FX

'FX' adalah singkatan popular Tukaran Wang Asing. Pertukaran Asing secara amnya merujuk kepada perdagangan luar pertukaran mata wang asing.

[ TOP ]

G

G7

Tujuh negara industri terkemuka, merupakan Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Perancis, United Kingdom, Kanada dan Itali.

G10

G7, ditambah Belgium, Belanda dan Sweden, kumpulan yang terbabit dengan perbincangan IMF. Switzerland kadangkala terlibat secara luaran.

Melangkah panjang

Perbuatan membeli pasangan mata wang. Sebagai contoh, jika pelanggan membeli EUR / USD, dia akan 'melangkah panjang' dengan Euro.

Melangkah pendek

Perbuatan menjual pasangan mata wang. Sebagai contoh, jika pelanggan menjual EUR / USD, dia akan 'melangkah pendek' dengan Euro.

Til Dibatalkan (perintah GTC)

Sebuah arahan khusus kepada broker bahawa, tidak seperti amalan biasa, tidak tamat pada akhir hari dagangan, walaupun ia biasanya tamat pada akhir bulan dagangan.

GTC

Lihat Til Dibatalkan

[ TOP ]

H

Pembeli pasangan mata wang.

[ TOP ]

I

Sebutharga Indikatif

Harga penentu pasaran, yang mana tidak 'pasti' atau bukan 'harga yang kukuh'.

Pasaran Antara bank

Pasaran antara bank adalah pasaran di kaunter pengedar yang memasarkan Pertukaran Asing untuk satu sama lain.

Campur tangan

Tindakan membeli atau menjual oleh Bank Pusat dalam usaha untuk menjejaskan nilai mata wang Campur tangan bersepadu merujuk kepada tindakan oleh beberapa bank-bank pusat untuk mempengaruhi nilai kadar pertukaran.

Kedudukan antara harian

Kedudukan terbuka yang dikendalikan oleh pelanggan USG di dalam hari yang sama. Biasanya diselesaikan pada penghujung hari.

Broker Pengenalan

Seseorang atau entiti undang-undang yang memperkenalkan pelanggan kepada USG, selalunya sebagai pulangan bagi pampasan, seperti bayaran bagi setiap transaksi. Broker Pengenalan dihalang daripada menerima dana beruntung daripada pelanggan mereka.

[ TOP ]

K

Slanga bagi Dollar New Zealand.

[ TOP ]

L

Bahagian kiri

Mengambil posisi kiri dalam sebutharga dua hala, iaitu menjual mata wang yand telah disebut harga.

Leveraj

Kawalan kedudukan bayangan yang besar dengan menggunakan sedikit modal.

Pesanan terhad

Perintah terhad adalah pesanan pelanggan untuk membeli atau menjual jumlah tertentu sepasang mata wang pada harga yang ditakrifkan pengguna. Perintah had tidak menjamin pelaksanaan; sebaliknya ia menjamin, jika pelaksanaan berlaku, ia akan berada pada harga had yang dinyatakan. Sila ambil perhatian bahawa kadang-kadang pasaran secara ringkas menyentuh harga batas, hanya berundur segera dari paras harga had dengan sangat sedikit, kalaupun ada jumlah yang didagangkan. Dalam keadaan itu, perintah had yang mungkin tidak telah dilaksanakan dan akan terus berkuat kuasa sehingga masa perintah itu boleh dilaksanakan atau sehingga pelanggan membatalkan tempahan tersebut. Perintah batas menyatakan bahawa pelaksanaan itu patut dicuba selepas pasaran mencapai atau yang menjalani sesuatu paras harga set - harga had. Setelah dikeluarkan, perintah had yang akan dipegang sehingga harga had telah dicapai. Apabila pasaran menjadi asas atau pergi melalui harga had, perintah itu dicetuskan dan peniaga USG yang cuba untuk melaksanakan perintah itu pada harga had.

Had Harga

Harga yang dinyatakan pelanggan apabila memasuki suatu pesanan terbatas.

Kecairan

Keadaan pasaran di mana terdapat jumlah yang mencukupi untuk belian atau jualan.

Pencairan

Sebarang transaksi yang offset atau menutup keluar kedudukan yang sebelum ini ditubuhkan.

Tahap pencairan

Tahap nilai akaun yang memulakan pembubaran semua kedudukan terbuka pelanggan pada harga pertukaran atau kadar terbaik yang ada pada ketika itu. Pencairan berlaku apabila nilai akaun tidak mencukupi untuk mengekalkan kedudukan terbuka semasa. Seorang pelanggan boleh menghalang pembubaran dengan mendepositkan margin tambahan kira atau dengan menutup posisi terbuka sedia ada.

Kecairan

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah isipadu yang boleh didapati untuk membeli atau menjual pada titik yang diberikan dalam satu masa.

Jauh

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seorang pelanggan yang telah membuka posisi baru dengan membeli pasangan mata wang.

Kerugian Melebihi Deposit Margin Mereka

Satu keadaan di mana peluang wujud bagi pelanggan untuk mengalami kerugian melebihi margin asal apabila membuka dan mengekalkan kedudukan.

[ TOP ]

M

Margin Pengekalan

Margin minimum yang perlu disimpan yang pelabur di USG untuk mengekalkan kedudukan terbuka.

Panggilan Margin

Permintaan untuk dana tambahan untuk dimasukkan ke dalam akaun margin untuk memenuhi keperluan margin kerana pergerakan kadar pertukaran yang kurang menarik.

Margin

Jumlah agregat tunai yang di sandarkan oleh pelanggan terhadap kedudukan agregat terbuka. Margin yang disandarkan adalah fungsi nisbah leveraj perdagangan maksimum. Semakin tinggi leveraj, semakin rendah margin dibeli sebagai sandaran. Semakin rendah leveraj, semakin tinggi margin yang diperlukan untuk melaksanakan kedudukan.

Secara matematik, Margin = Jumlah Posisi Terbuka/Nisbah maksimum Leveraj Dagang Sebagai contoh, kedudukan USD / CHF USD 100,000 pada nisbah leverage dagangan maksimum 50: 1 akan memerlukan sandaran margin bersamaan dengan 100,000 / 50, atau USD 2,000.

NOTA: Untuk mengira margin bagi pasangan mata wang yang mana USD BUKAN asas mata wang (pertama); (contohnya EUR / USD, GBP / USD ...) dan melintasi (EUR / JPY, GBP / JPY ...), jumlah mata wang kaunter perlu ditukar menjadi USD dahulu dengan menggunakan kadar pertukaran purata.

Contoh: Pelanggan membeli 1 lot EUR / USD pada harga .9600 9604. Kadar pertukaran purata .9602. Oleh itu, EUR 100,000 bersamaan USD 96,020. USD 96,020 / 50 Nisbah Leveraj = USD 1,920.40

Tanda untuk Pasaran

Pelarasan harian akaun untuk mencerminkan keuntungan tidak nyata dan kerugian.

Penggerak Pasaran

Penggerak pasaran adalah orang atau firma yang diberi kuasa untuk mencipta dan mengekalkan pasaran dalam instrumen.

Nisbah Leveraj Dagangan Maksimum

Leveraj yang dinyatakan sebagai nisbah, yang boleh didapati untuk membuka kedudukan baru. Sebagai contoh, nisbah keumpilan 50: 1 membolehkan pelanggan mempunyai keupayaan untuk mengawal kedudukan lot USD 100,000 dengan USD 2,000 margin (USD 100,000 / 50 = USD 2,000).

Kuasa Dagangan Maksima

Secara matematik, Maksimum Dagangan Kuasa = * Nilai Akaun Nisbah Keumpilan Dagangan Maksimum.

Purata Bergerak

Suatu cara untuk melancarkan satu set harga data / kadar dengan mengambil harga purata rangkaian nilai data.

[ TOP ]

N

Pembezaan Bersih Kadar Faedah

Perbezaan dalam kadar faedah antara negara-negara dengan dua mata wang yang berbeza. Sebagai contoh, jika kadar seketika/ seterusnya untuk Euro adalah 3.25% dan kadar seketika/ seterusnya di Amerika Syarikat adalah 1.75%, perbezaan faedah adalah 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).

Jaringan

Kaedah menyelesaikan di mana hanya perbezaan dalam mata wang yang diniagakan diselesaikan pada waktu penutup.

[ TOP ]

O

Pesanan OCO (Satu Pesanan Membatalkan Pesanan Yang Lain)

Satu pesanan membatalkan pesanan yang lain adalah pesanan yang memberhentikan dan meghadkan yang ditetapkan pada masa yang sama, di mana jika satu pesanan itu dilaksanakan, yang lain dibatalkan. Sebagai contoh, OCO mungkin diletakkan untuk menutup kedudukan yang sedia ada sama ada dengan had (mengambil keuntungan), atau dengan kerugian tersukat(stop loss).

Tawaran

Harga di mana seorang peniaga sanggup menjual. Tawaran itu juga dikenali sebagai tawar, atau harga tawar.

Pasaran

Keadaan sementara di mana tawaran melebihi bidaan.

Wanita Berumur

Wanita Berumur dari Threadneedle Street, istilah untuk Bank of England, Bank Pusat di UK

Akaun

Akaun yang dikekalkan oleh satu broker dengan yang lain di mana semua akaunnya digabungkan dan dijalankan hanya pada nama, bukan ditetapkan secara berasingan.

Kedudukan Terbuka

Perbezaan antara aset dan liabiliti dalam mata wang tertentu. Ini boleh diukur di atas sesuatu mata wang atau kepada kedudukan semua mata wang apabila dikira dalam mata wang asas.

Tetingkap Kedudukan Terbuka

Tetingkap USG menunjukkan semua kedudukan terbuka untuk semua pelanggan.

Arahan

Arahan pelanggan diberi secara elektronik melalui Platform Dagangan USG Internet, secara lisan atau melalui aplikasi chat elektronik seperti DirectDealer, untuk memasuki ke dalam kontrak Pertukaran Asing dengan USG dengan membeli atau menjual pasangan mata wang yang ditetapkan serta-merta, atau pada satu masa apabila harga itu memenuhi keperluan khusus pelanggan.

OTC Pertukaran Asing Yang Disandarkan

Pasaran Pertukaran Asing di-atas-kaunter (di luar pertukaran)di mana peserta pasaran, seperti USG dan pelanggan mereka, membuat kontrak yang dirundingkan secara peribadi atau urusniaga secara langsung antara satu sama lain yang mana margin didepositkan dan disandarkan terhadap kedudukan tertunggak.

Semalaman

Urus niaga dari hari pertama sehingga hari bekerja berikutnya.

[ TOP ]

P

Mata

Ukuran paling kecil untuk pergerakan kadar pertukaran asing.

Laporan Pesanan Sementara

Laporan pesanan tertunda akan menyenaraikan pesanan belum selesai yang telah dipersetujui oleh pelanggan pada tarikh yang dinyatakan pengguna, sama ada pesanan tersebut dilaksanakan atau tidak. Sebarang pesanan yang belum selesai yang dibatalkan oleh pelanggan masih akan dipaparkan, memberikan pelanggan gambaran penuh jejak audit pesanan mereka.

Tetingkap Laporan Pesanan Sementara

Tetingkap USG yang menunjukkan semua pesanan tertunggak yang masih tertunda atau yang belum selesai. Sebelum pelanggan menutup USG, aplikasi itu akan memberi amaran kepada pelanggan mana-mana pesanan yang masih belum dijelaskan. Semua pesanan akan kekal walaupun pelanggan telah log keluar. Walau bagaimanapun, mereka boleh disempurnakan apabila pelanggan di luar talian.

Kedudukan

Pulangan jumlah komitmen dalam mata wang yang diberikan. Satu Kedudukan sama ada boleh menjadi rata atau persegi (tiada pendedahan), panjang, (mata wang lebih dibeli daripada dijual) atau pendek (mata wang lebih banyak dijual daripada dibeli).

Prinsipal

Seorang pedagang yang membeli atau menjual saham untuk akaun mereka sendiri.

Pengambilan Untung

Pencairan kedudukan untuk merealisasikan keuntungan.

[ TOP ]

Q

Sebutharga

Terdiri daripada bida dan tawaran untuk pasangan mata wang.

Panel sebutharga

Panel sebutharga adalah bahagian dalam tetingkap USG yang memaparkan sebut harga untuk mata wang utama serta lintasan, dan membolehkan akses kepada carta USG.

[ TOP ]

R

Jarak

Perbezaan di antara harga masa depan tertinggi dan terendah yang dicatatkan semasa sesuatu sesi perdagangan.

Kadar

Harga satu mata wang dalam sebutan mata wang yang lain, biasanya berbanding dolar AS.

P & L Direalisasikan

Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan daripada kedukukan tertutup.

Pasaran yang dikawal selia

Pasaran yang dikawal, biasanya oleh sebuah agensi kerajaan yang mengeluarkan garis panduan dan sekatan yang bertujuan untuk melindungi pelabur.

Tetingkap Laporan

USG yang melaporkan tingkap adalah di mana pelanggan boleh mengakses pelbagai laporan status akau.n yang menunjukkan aktiviti mereka, secara terperinci. Terdapat 5 laporan yang berbeza, semua yang boleh disesuaikan oleh pelanggan untuk tempoh masa tertentu. Ini adalah sejarah dagangan, sejarah pesanan tertunggak, sejarah sesi dan penyata akaun.

Titik Rintangan atau Tahap

Harga yang dikenali oleh para penganalisis teknikal sebagai harga yang biasanya akan menghentikan pergerakan kadar pertukaran asing daripada pergi lebih tinggi. Jika paras ketahanan 'dipecahkan', juruteknik akan membuat kesimpulan bahawa pergerakan harga instrumen tersebut akan terus meningkat.

Bahagian kanan

Bersamaan dengan harga pertanyaan atau harga tawaran untuk kadar Pertukaran Asing. Sebagai contoh, untuk harga .9630-.9635, bahagian kanan adalah .9635. Bahagian kanan adalah bahagian di mana pelanggan akan membeli.

Modal Risiko

Jumlah wang yang pelanggan sanggup letakkan risiko, sekiranya hilang, tidak akan menyebabkan pelanggan apa-apa kesusahan yang tidak wajar.

Gulung Lampau

Di penghujung setiap hari kerja, secara automatik USG akan menggulung lampau atau menukar semua kedudukan terbuka yang sedia ada ke tarikh terkini akan datang. Pada hakikatnya mekanisma ini, melibatkan penutupan serentak kedudukan yang sedia ada dan pembukaan kedudukan terkini yang baru. USG akan debit atau kredit akaun pelanggan bergantung kepada perbezaan kadar faedah antara mata wang asas dan mata wang kaunter dan kedudukan pelanggan. Sebagai contoh, jika pelanggan "memanjang" pasangan mata wang di mana kadar semalaman untuk mata wang asas adalah lebih tinggi daripada mata wang kaunter, pelanggan akan mendapat kredit kecil untuk kedudukan yang dipegang semamalan. Jika sebaliknya adalah benar, akaun pelanggan akan didebitkan jumlah perbezaan kadar faedah yang berbeza. Pada asasnya adalah jika pelanggan memanjangkan mata wang yang berhasil lebih tinggi, mereka harus mendapat manfaat daripada keupayaan melabur dan mendapat pulangan yang lebih tinggi semalaman daripada jumlah yang mereka perlu bayar untuk kuasa pendek yang menghasilkan mata wang yang lebih rendah.

Gulung Lampau Kredit

Kredit (dari segi mata wang asas) ditambah pada akaun pelanggan yang memanjangkan mata wang yang lebih tinggi yang menghasilkan pulangan mata wang semalaman.

Gulung Lampau Debit

The debit subtracted from a client's account that is long a lower-yielding currency overnight.

Menjalankan Satu Kedudukan

Perbuatan menjaga kedudukan terbuka dalam harapan keuntungan spekulatif.

[ TOP ]

S

Transaksi pada hari yang sama

Urus niaga yang mencapai tahap matang pada hari transaksi berlaku.

Had Jualan

Menetapkan harga yang terendah di mana penjualan mata wang asas dalam pasangan mata wang boleh dilaksanakan. Harga Had dalam perintah had jualan harus berada ATAS urusan tawaran harga semasa.

Jualan Hentian

Suatu jualan hentian adalah perintah berhenti yang diletakkan BAWAH urusan tawaran harga semasa dan tidak diaktifkan sehingga tawaran harga pasaran adalah setara, atau di bawah harga hentian. Pesanan jualan hentian, bila dicetuskan, menjadi suatu perintah pasaran untuk menjual pada harga pasaran semasa.

Tarikh Penyelesaian

Tarikh di mana perintah yang dilaksanakan mesti diselesaikan oleh pemindahan instrumen atau mata wang dan dana antara pembeli dan penjual.

Jual Pendek

Having an open position that was created by selling a currency. Jika mereka telah menjual EUR / USD, pelanggan dikatakan 'jual pendek' pasangan matawang (dijual mata wang asas). Jika pelanggan telah membeli EUR / USD, mereka akan 'beli panjang' pasangan mata wang, tetapi 'jual pendek' mata wang USD. Urusniaga Pertukaran Asing menganggap sebagai 'beli panjang' satu mata wang dan 'jual pendek' lain.

Penutupan Pendek

Membeli untuk berehat kedudukan yang singkat pasangan mata wang tertentu

Pelabur Pertukaran Asing Sofiskated

Pelabur yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi, pengalaman dan / atau modal untuk berdagang dalam pasaran Forex. Pelabur harus membuat keputusan untuk diri mereka sendiri jika Forex adalah kenderaan pelaburan yang sesuai untuk tujuan mereka.

Risiko Berdaulat

(1) Risiko ingkar atas pinjaman yang berdaulat;
(2) Risiko pengagihan aset yang dipegang di negara asing.

Spekulatif

Dagangan Pertukaran Asing adalah berupa spekulatif dan tiada jaminan bahawa melabur dalam tukaran wang asing akan menjana wang. Keadaan juga wujud di mana pelanggan akan kehilangan keseluruhan deposit margin mereka, menunjukkan perdagangan FX sangat spekulatif. Mereka yang berdagang dalam Pertukaran Asing hanya patut mengambil risiko keatas modal tersebut (dikenali sebagai modal risiko) yang tidak akan menyusahkan pelanggan jika kehilangan modal tersebut.

Buku Spot

Tetingkap buku spot USG menunjukkan kedudukan tertunggak pelanggan semalaman, janji niaga yang dilaksanakan sepanjang hari dan kedudukan terbuka pelanggan yang sedia ada. Tetingkap termasuk maklumat yang relevan mengenai perkara yang disenaraikan di bawah setiap bahagian, termasuk kadar perjanjian, nilai semasa perjanjian, paras semasa kadar pasaran, P / L, masa perjanjian telah dilaksanakan, dan lain-lain.

Spot

Setempat atau tarikh setempat merujuk kepada tarikh nilai transaksi seketika dua hari bekerja dari tarikh perdagangan perjanjian. Apabila terdapat Cuti Bank, pada hujung minggu atau pada mana-mana hari lain apabila bank-bank di negara-negara yang diwakili oleh mata wang dalam pasangan mata wang ditutup, tarikh terkini akan diselaraskan ke hadapan untuk tarikh nilai seterusnya apabila bank-bank dibuka semula . Dalam kes Dolar AS berbanding Dolar Kanada, tarikh terkini ialah 1 hadapan hari bekerja dari tarikh perdagangan.

Harga Spot/ Kadar

Harga di mana pasangan mata wang pada masa ini diniagakan dalam pasaran setempat.

Asas Penyelesaian Setempat

Prosedur penyelesaian yang seragam untuk transaksi Pertukaran Asing yang menetapkan tarikh nilai 2 hari bekerja dari tarikh hadapan perdagangan (lihat setempat).

Sebaran/Spread

Perbezaan antara bida dan harga tawar untuk harga mata wang asing.

Cukup

Keadaan di mana pembelian pelanggan dan jualan adalah seimbang dan tidak ada kedudukan yang terbuka.

Pembesar Suara

A speaker connected to a phone, often used at brokerage trading desks.

Sterling

Pound British, atau dikenali sebagai 'kabel'.

Arahan Hentikan Kerugian

Perintah tertentu dimasukkan oleh pelanggan untuk menutup kedudukan, jika harga bergerak dalam arah yang bertentangan dengan kedudukan oleh sejumlah pip. Dalam kebanyakan kes, pesanan hentikan dilaksanakan sebaik sahaja pasaran mencapai atau melalui tahap henti harga yang ditetapkan oleh pelanggan. Setelah dikeluarkan, pesanan hentikan akan ditunda sehingga harga tahap henti dicapai. Pesanan Hentikan boleh digunakan untuk menutup kedudukan (berhenti kerugian), menterbalikkan kedudukan atau untuk membuka kedudukan baru. Yang paling biasa digunakan adalah untuk melindungi kedudukan yang sedia ada (dengan menghadkan kerugian atau melindungi keuntungan tidak nyata). Apabila pasaran mencapai atau melalui harga henti, arahan diaktifkan (dicetuskan) dan USG akan melaksanakan pesanan tersebut dengan harga yang diperolehi seterusnya. Tidak seperti perintah had, perintah henti tidak menjamin pelaksanaan pada harga berhenti. Keadaan pasaran, termasuk turun naik dan kekurangan kuantiti, boleh menyebabkan perintah henti yang akan dilaksanakan pada harga yang berbeza daripada pesanan tersebut.

Harga Tahap Henti

Harga yang dimasukkan pelanggan yang mengaktifkan suatu arahan hentikan kerugian.

Sapuan

Apabila pelanggan USG mempunyai P / L dalam mata wang selain daripada Dolar AS, P / L mesti ditukar pada penutup setiap hari bekerja kepada Dolar Amerika pada kadar pertukaran semasa (dikenali sebagai kadar penukaran). Proses ini dinamakan sapuan. Perhatikan bahawa sehingga P / L disapu, nilai akaun pelanggan mungkin berubah-ubah sedikit (naik atau turun) sebagai kadar pertukaran bagi untung rugi perubahan mata wang. Sebagai contoh, jika pelanggan mempunyai keuntungan dalam yen, jika nilai yen meningkat selepas kedudukan ditutup tetapi sebelum keuntungan disapu ke dalam dolar, nilai akaun akan berubah. Perubahan ini hanya kepada jumlah untung / rugi, jadi kesannya adalah minima.

SWIFT

Persatuan Inter-bank Telekomunikasi seluruh Dunia adalah sebuah syarikat yang berasas di Belgium yang menyediakan rangkaian elektronik global untuk penyelesaian kebanyakan urus niaga Pertukaran Asing. Pertubuhan ini juga bertanggungjawab untuk penyeragaman kod mata wang yang digunakan untuk tujuan pengesahan dan pengenalan (contohnya USD = US Dolar, Euro EUR =, = JPY Yen Jepun).

Swissy

Slanga pasaran bagi Franc Switzerland.

[ TOP ]

T

Pembetulan teknikal

Pelarasan kepada harga tidak berdasarkan sentimen pasaran tetapi faktor-faktor teknikal, seperti kelantangan dan carta.

Pasaran Nipis

Keadaan pasaran di mana jumlah dagangan dan kecairan adalah rendah dan di mana bida dan sebut harga tawaran lebih luas daripada biasa.

Tick

Perubahan minimum harga, naik atau turun.

Seterusnya Esok (Tom Seterusnya)

Belian serentak satu mata wang untuk penghantaran keesokan harinya dan jualan untuk hari itu juga, atau sebaliknya.

Tarikh Dagangan

Tarikh di mana berlaku dagangan.

Margin Dagangan Lebihan / Defisit

Baki dana di mana pelanggan boleh membuka keudukan baru atau meningkatkan jumlah jawatan = margin nilai akaun yang sedia ada. Ia adalah fungsi saiz kedudukan dan untung rugi pada kedudukan yang sedia ada.

Platform perdagangan

Aplikasi perisian di mana pelanggan boleh memberi arahan bagi urus niaga yang disempurnakan bagi pihak mereka. USG Trader dan MetaTrader adalah kedua-dua contoh platform dagangan.

Tarikh Transaksi

Tarikh di mana berlaku dagangan.

Transaksi

Pembelian atau penjualan amaun Pertukaran Wang Asing yang terhasil daripada pelaksanaan pesanan.

Sebutharga dua-hala

Apabila seorang peniaga menyebut harga bida dan harga tawaran untuk transaksi Pertukaran Asing untuk pelanggan.

[ TOP ]

U

Kedudukan tidak tertutup

Istilah lain untuk kedudukan terbuka.

P / L yang tidak direalisasi

P / L yang tidak direalisasi adalah keuntungan atau kerugian masa nyata atas kedudukan semasa terbuka atas kadar pertukaran semasa. NOTA: P / L yang tidak direalisasi dimana pengiraan menggunakan harga urusan pelanggan untuk mencairkan kedudukan. Sebagai contoh, jika pelanggan menjual panjang EUR / USD, pelanggan perlu menjual di sebelah tawaran pasaran semasa. P / L belum terhasil sehingga kedudukan ditutup. P / L akan ditambah atau ditolak dari tunai sebagai deposit untuk mendapatkan wang tunai baru ke atas jumlah deposit.

Tanda keatas

Transaksi dilaksanakan pada harga yang lebih besar daripada transaksi yang terdahulu.

Dolar AS

Matawang sah Amerika Syarikat.

Platform Perdagangan Demo USG

USG menyelenggara platform dagangan demo yang replika yang berciri penuh USG Internet Trading Platform yang digunakan oleh pelanggan bermargin USG untuk membuat kontrak untuk membeli dan menjual pertukaran asing dari USG. Platform dagangan demo membolehkan potensi pelanggan USG untuk menyesuaikan diri dengan fungsi platform perdagangan dan ciri-ciri sebenar tanpa menanggung risiko modal mereka dengan melaksanakan dagangan menguncup. Sebagai platform yang tidak melibatkan tawaran atau kontrak sebenar, apa-apa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dengan menggunakan platform tidak terakru dan tidak pula obligasi pelanggan demo. Ia hanya untuk tujuan demonstrasi sahaja.

Platform Dagangan Internet USG

Aplikasi perisian yang digunakan oleh pelanggan USG yang diberi kuasa untuk urus niaga kontrak Pertukaran Asing untuk tujuan spekulasi mengenai hala tuju pergerakan mata wang. Ia juga dirujuk sebagai USG. Sebarang transaksi yang dijalankan pada Platform Dagangan USG Internet adalah satu kontrak yang mengikat secara undang-undang yang mana pelanggan bertanggungjawab, seperti Perjanjian Pelanggan dan dokumen lain yang dikemukakan dan ditandatangani oleh pelanggan.

Palang Menu USG

Bar termasuk dalam tetingkap USG yang membolehkan pelanggan untuk akses, format dan kedudukan pelbagai tingkap USG, termasuk Laporan Pelanggan tingkap, Carta tingkap, buku tingkap setempat, dan lain-lain. Ia juga memberi akses pelanggan untuk tetingkap USG Bantuan.

Pendedahan Risiko Dokumen USG

Pendedahan Risiko USG menggariskan risiko yang berkaitan dengan pembukaan akaun dengan USG. Semua pelanggan yang mempunyai kepentingan kewangan dalam USG dikehendaki membaca dan menandatangani dokumen itu untuk membuka akaun.

Palang Tajuk USG

Palang di bahagian atas tetingkap USG yang menunjukkan nombor versi siaran USG dan jam dunia.

Ikon Palang USG

Ikon dipaparkan secara automatik dalam tetingkap USG yang membenarkan pengguna untuk mengakses Pemberitahuan Acara, Status Akaun, Jawatan Terbuka, pesanan sementara, Spot Book dan Bantuan tingkap dengan hanya satu klik.

Tetingkap USG

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan ruang keseluruhan pada skrin komputer pelanggan yang merupakan rumah kepada semua tingkap USG lain. Ini membolehkan pelanggan untuk memantau kedudukan, untung rugi, perintah yang belum selesai, buku itu juga, tingkap Carta dan lain-lain.

[ TOP ]

V

Tarikh Nilai

Bagi kontrak pertukaran, ia adalah hari di mana kedua-dua pihak yang berkontrak bertukar-tukar mata wang yang dibeli atau dijual. Untuk keterangan yang lengkap, sila lihat bab mengenai perdagangan. Untuk transaksi setempat, dua hari perbankan hadapan diperlukan di negara bank yang menyediakan sebut harga menentukan tarikh nilai setempat. Satu-satunya pengecualian kepada peraturan umum ini adalah apabila hari tempat di tengah memetik bertepatan dengan Hari Cuti Bank di negara atau negara-negara yang menggunakan mata wang asing. Tarikh Nilai kemudian bergerak ke hadapan sehari. Penanya adalah pihak yang perlu memastikan bahawa hari setempat beliau bertepatan dengan yang digunakan oleh responden. Kematangan bagi bulan ke hadapan harus jatuh pada tarikh yang sama pada bulan kalendar yang berkaitan. Jika tarikh satu bulan jatuh pada hari bukan perbankan di salah sebuah pusat, maka tarikh operatif akan menjadi hari bekerja berikutnya yang umum kepada kedua-duanya. Pelarasan matang untuk bulan tertentu tidak menjejaskan tempoh matang lain. Ini akan terus jatuh pada tarikh yang asal, jika mereka memenuhi keperluan hari terbuka. Jika tarikh setempat terakhir jatuh pada hari bekerja terakhir dalam sebulan, tarikh ke hadapan akan sepadan dengan tarikh ini dengan juga yang jatuh pada hari bekerja terakhir. Juga dirujuk sebagai tarikh matang.

[ TOP ]

W

Hari Bekerja

Mana-mana hari di mana bank-bank perdagangan adalah dibuka untuk perniagaan selain daripada hari Sabtu atau Ahad di pusat kewangan utama negara dimana kedudukan mata wang digunakan.

[ TOP ]
Mengenai Kami
Platform perdagangan
JENIS AKAUN
Berita & Analisis Pasaran
Pusat Pendidikan
Rakan kongsi dan ahli gabungan