PUSAT PENDIDIKAN

ANALISA ASAS

Memahami Analisa Asas

Dua pendekatan utama untuk menganalisis pasaran mata wang adalah analisis asa dan analisis teknikal. Asas menumpukan kepada teori-teori kewangan dan ekonomi, serta perkembangan politik, untuk menentukan kuasa-kuasa penawaran dan permintaan. Satu perbezaan nyata antara asas-asas dengan teknikal ialah analisa asas mengkaji punca-punca pergerakan pasaran, sementara analisis teknikal mengkaji kesan pergerakan pasaran.

Analisa Asas mengandungi penelitian penunjuk ekonomi makro, pasaran-pasaran aset dan pertimbangan politik apabila menilai mata wang suatu negara berbanding dengan negara yang lain. Petunjuk makro-ekonomi termasuk perangkaan seperti kadar pertumbuhan, seperti yang diukur oleh Keluaran Dalam Negara Kasar, kadar faedah, inflasi, pengangguran, bekalan wang, rizab pertukaran asing dan produktiviti. Pasaran aset terdiri daripada saham, bon dan harta. Pertimbangan politik memberi kesan kepada tahap keyakinan dalam kerajaan sesebuah negara, iklim kestabilan dan tahap kepastian.

Ada kalanya pihak kerajaan menghalang kuasa pasaran yang memberi kesan kepada mata wang mereka, dengan campur tangan untuk menjaga mata wang daripada menyeleweng dengan ketara dari paras yang tidak diingini. Campur tangan mata wang dikendalikan oleh Bank-bank Pusat dan biasanya mempunyai impak ketara, walaupun bersifat sementara kepada pasaran FX. Sebuah Bank Pusat boleh menjalankan proses sehala dalam membeli/menjual mata wangnya berbanding mata wang lain atau melibatkan diri dalam campur tangan bersepadu di mana ia bekerjasama dengan bank-bank pusat yang lain untuk satu impak yang lebih ketara. Atau secara alternatifnya, sesetengah negara berjaya untuk menggerakkan mata wang mereka hanya dengan mengisyaratkan atau mengugut campur tangan. Berikut adalah senarai penunjuk ekonomi utama Amerika Syarikat:

Akaun Semasa

Akaun semasa adalah satu bahagian penting dalam data perdagangan antarabangsa, kerana ia adalah ukuran paling luas jualan dan barangan yang dibeli, perkhidmatan, bayaran faedah dan pemindahan unilateral. Imbangan perdagangan terkandung dalam akaun semasa. Secara umum, defisit akaun semasa boleh melemahkan mata wang.

Imbangan Perdagangan

Imbangan perdagangan mencerminkan perbezaan di antara eksport dan import barangan sesebuah negara. Imbangan perdagangan yang positif, atau lebihan, berlaku apabila eksport sesebuah negara melebihi import. Imbangan perdagangan negatif, atau defisit, berlaku apabila lebih banyak barangan diimport daripada dieksport.

Imbangan perdagangan di ikuti dengan teliti oleh penggiat Forex kerana pengaruhnya terhadap pasaran. Ia sering digunakan sebagai penilaian terhadap aktiviti ekonomi keseluruhan dalam ekonomi sesebuah negara atau rantau ini. Aktiviti eksport bukan sahaja mencerminkan kedudukan daya saing negara yang berkenaan, tetapi juga kekukuhan aktiviti ekonomi di luar negara. Tren dalam aktiviti import mencerminkan kekukuhan aktiviti ekonomi dalam negeri.

Sebuah negara yang mempunyai defisit imbangan perdagangan yang ketara, pada amnya mempunyai mata wang yang lemah. Walau bagaimanapun, ini boleh diimbangi oleh aliran masuk pelaburan kewangan yang besar.

Indeks Barang Tahan Lama

Pesanan barangan tahan lama adalah satu ukuran pesanan baru diletakkan dengan pengeluar dalam negeri untuk penghantaran segera dan masa depan kilang barangan tahan lama. Perubahan peratusan bulanan mencerminkan kadar perubahan pesanan ini.

Indeks pesanan barangan tahan lama adalah petunjuk utama tren sektor pembuatan. Kenaikan pesanan barangan tahan lama biasanya dikaitkan dengan aktiviti ekonomi yang lebih kukuh dan boleh membawa kepada kadar faedah jangka pendek yang lebih tinggi, yang biasanya menyokong mata wang.

Keluaran Dalam Negara Kasar

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) adalah ukuran paling luas aktiviti agregat ekonomi yang ada. It is an indicator of the market value of all goods and services produced within a country. KDNK dilaporkan setiap suku tahunan dan diikuti dengan teliti, kerana ia adalah penunjuk utama kekukuhan aktiviti ekonomi.

Laporan KDNK mempunyai tiga keluaran: 1) siaran awal (pertama); 2) keluaran awalan (semakan 1); dan 3) keluaran akhir (ke-2, dan semakan terakhir). Semakan biasanya mempunyai impak yang besar kepada pasaran.

Satu angka KDNK yang tinggi biasanya diikuti dengan jangkaan kadar faedah yang lebih tinggi, yang kebanyakannya adalah positif bagi mata wang yang berkenaan, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek, melainkan jika terdapat juga tekanan inflasi.

Selain angka KDNK, terdapat pendeflasi KDNK, yang mengukur perubahan harga dalam jumlah KDNK, dan juga untuk setiap komponen Para pendeflasi KDNK adalah satu lagi langkah inflasi utama bersama-sama dengan IHP. Berbeza dengan IHP, pendeflasi KDNK mempunyai kelebihan kerana ia bukan bakul tetap barangan dan perkhidmatan, yang bermaksud bahawa perubahan dalam corak penggunaan atau pengenalan barangan dan perkhidmatan yang baru akan ditunjukkan dalam pendeflasi.

Sektor Perumahan

Perumahan bermula mengukur pembinaan awal unit kediaman (rumah-rumah dan rumah pangsa) setiap bulan. Sektor perumahan di beri perhatian teliti, kerana ia memberi petunjuk sentimen umum dalam ekonomi. Aktiviti pembinaan yang tinggi biasanya dikaitkan dengan aktiviti ekonomi yang meningkat dan keyakinan, dan boleh menjadi ramalan kadar faedah jangka pendek yang lebih tinggi.

Indeks Harga Pengguna

Indeks Harga Pengguna (IHP) adalah ukuran inflasi. Ia mengambil masa tahap purata harga sekumpulan tetap barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna.

IHP adalah petunjuk inflasi rendah kerana perbelanjaan pengguna menyumbang hampir dua pertiga daripada aktiviti ekonomi. IHP yang meningkat sering diikuti dengan kadar faedah jangka pendek yang lebih tinggi, yang boleh menyokong mata wang dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, jika inflasi menjadi masalah jangka panjang, keyakinan dalam mata wang akhirnya akan terjejas dan ia akan menjadi lemah.

Penggajian Pekerjaan

Laporan Penggajian Pekerjaan (juga dikenali sebagai laporan Buruh) pada masa ini dianggap sebagai yang paling penting dalam semua penunjuk ekonomi Amerika Syarikat. Ia biasanya dikeluarkan pada hari Jumaat pertama setiap bulan. Laporan ini memberikan paparan ekonomi yang menyeluruh dan adalah ukuran jumlah orang yang dibayar sebagai pekerja oleh pertubuhan perniagaan bukan ladang dan unit kerajaan. Perubahan bulanan dalam Penggajian Pekerjaan menunjukkan bilangan bersih pekerjaan baru atau hilang pada bulan itu. Laporan Penggajian Pekerjaan secara meluas diikuti sebagai petunjuk penting dalam aktiviti ekonomi.

Peningkatan besar dalam pekerjaan gaji dianggap tanda-tanda aktiviti ekonomi yang kukuh yang akhirnya boleh membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi, yang biasanya menyokong mata wang, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Jika, bagaimanapun, adalah dianggarkan bahawa tekanan inflasi sedang meningkat, ini boleh menjejaskan keyakinan jangka panjang dalam mata wang.

Indeks Harga Pengeluar

Indeks Harga Pengeluar mengukur perubahan bulanan harga borong dan dipecahkan oleh komoditi, industri dan peringkat pengeluaran.

IHPR memberikan petunjuk inflasi penting, kerana ia mengukur perubahan harga dalam sektor pembuatan - dan inflasi di peringkat pengeluar lazim berlalu terus menerusi kepada pengguna.

Mengenai Kami
Platform perdagangan
JENIS AKAUN
Berita & Analisis Pasaran
Pusat Pendidikan
Rakan kongsi dan ahli gabungan