EĞİTİM MERKEZİ

TEMEL ANALİZ

Temel Analizin Anlaşılması

Para birimi piyasalarını analiz etmek için başlıca iki yaklaşım temel analiz ve teknik analizdir. Arz ve talep gücünü belirlemek için temel analizciler politik gelişmelerin yanı sıra mali ve ekonomik teorilere odaklanır. Temel analizciler ile teknik analizciler arasındaki tek önemli fark temel analiz piyasa hareketlerinin nedenlerini incelerken teknik analizin piyasa hareketlerinin etkilerini incelemesidir.

Bir ülkenin para birimini başka birine göre değerlendirirken temel analiz makro ekonomik göstergeler, varlık piyasaları ve politik düşünceleri kapsar. Makro ekonomik göstergeler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre ölçülen büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, para arzı, Yabancı Para rezervleri ve üretkenlik gibi rakamları içerir. Varlık piyasaları hisse senetleri, bonolar ve emlaktan oluşur. Politik düşünceler, ülke yönetimine güven seviyesini, stabilite ve belirsizlik seviyesi iklimini etkiler.

Bazen hükümetler, para birimlerini etkileyerek, para birimlerinin istenmeyen seviyelerden önemli derece sapmaması için müdahale ederek piyasa güçlerinin yolunda dururlar. Para birimi müdahaleleri Merkez Bankaları tarafından yapılır ve genellikle FX piyasaları üzerinde önemli olsa da geçici bir etkiye sahiptirler. Merkez Bankası, para biriminin başka bir para birimine karşı tek taraflı satın alma/satma işlemlerini gerçekleştirir veya daha belirgin bir etki için diğer Merkez Bankalarıyla iş birliği yaptığı birlikte yürütülen bir müdahaleye kalkışabilir. Alternatif olarak, bazı ülkeler para birimlerini sadece müdahaleyi ima ederek veya müdahale tehdidiyle hareket ettirmeyi başarabilir. ABD ekonomik göstergelerinin listesi aşağıdadır:

Cari Hesap

Cari hesap, satışlar ve satın alınan mallar, hizmetler, faiz ödemeleri ve tek yönlü transferlerin en kapsamlı kriteri olduğundan uluslararası ticaret verilerinin en önemli parçasıdır. Ticaret dengesi cari hesap içinde bulunur. Genel olarak cari hesap açığı para birimini zayıflatabilir.

Ticaret Bilançosu

Ticaret bilançosu, ülkenin mal ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtır. Ülkenin ihracatı, ithalatı geçtiğinde pozitif ticaret bilançosu veya fazlalık ortaya çıkar. İhraç edilenden daha fazla mal ithal edildiğinde negatif ticaret bilançosu veya açık ortaya çıkar.

Ticaret bilançoları, sahip olabildikleri etkiler nedeniyle Forex'teki oyuncular tarafından yakından takip edilir. Sıklıkla bir ülkenin veya bölgenin ekonomisindeki genel ekonomik faaliyetlerin değerlendirilmesi olarak kullanılır. İhracat faaliyetleri söz konusu ülkenin sadece rekabet pozisyonunu yansıtmakla kalmaz aynı zamanda yurt dışı ekonomik faaliyet gücünü de yansıtır. İthalat faaliyetindeki eğilimler yurt içi ekonomik faaliyet gücünü yansıtır.

Önemli ticaret bilançosu açığı olan bir ülke genellikle zayıf para birimine sahip olmaya meyillidir. Ancak içeri akan güçlü mali yatırımla bu dengelenebilir.

Dayanıklı Tüketim Malları Endeksi

Dayanıklı tüketim malları siparişleri, bozulmaz malların hemen ve ileri tarihli teslimatı için yurt içi üreticilere verilen yeni siparişlerin kriteridir. Aylık yüzde değişiklikleri, bu siparişlerin değişim oranını yansıtır.

Dayanıklı tüketim malları siparişleri endeksi, üretim sektörü eğilimlerinin önemli bir göstergesidir. Dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yükselmesi normalde daha güçlü ekonomik faaliyetle ilişkilendirilir ve genellikle para birimi için destekleyici olan daha yüksek kısa vadeli faiz oranlarına neden olabilir.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), mevcut toplam ekonomik faaliyetin en kapsamlı kriteridir. Ülke içinde üretilen tüm malların ve hizmetlerin piyasa değeri göstergesidir. GSYİH, üç ayda bir bildirilir ve ekonomik faaliyet gücünün birincil göstergesi olduğundan çok yakından takip edilir.

GSYİH raporu üç defa yayınlanır: 1) ön yayın (birinci); 2) geçici yayın (1. revizyon) ve 3) son yayın (2. ve son yayın). Bu revizyonların genellikle piyasalar üzerinde önemli etkisi olur.

Enflasyon doğurucu baskılar olmadıkça yüksek GSYİH rakamını genellikle en azından kısa bir süre ilgili para birimi için çoğunlukla pozitif olan daha yüksek faiz oranları takip eder.

GSYİH rakamlarına ilave olarak, her bileşenin yanı sıra toplam GSYİH'da fiyatlardaki değişikliği ölçen GSYİH deflatörleri vardır. GSYİH deflatörleri TÜFE ile birlikte başka bir önemli enflasyon kriteridir. TÜFE'nin aksine GSYİH deflatörlerinin sabit mal ve hizmet sepeti olmama avantajı vardır. Bu da tüketim kalıplarındaki değişikliklerin veya yeni mal ve hizmet girişinin deflatörlere yansıtılacağı anlamına gelir.

Konut Başlangıçları

Konut başlangıçları, her ay konut birimleri (evler ve daireler) başlangıç inşaatını ölçer. Konut başlangıçları, ekonomideki genel duyarlılığı gösterdiğinden yakından izlenir. Yüksek inşaat faaliyeti genellikle artan ekonomik faaliyet ve güven ile ilişkilendirilir ve daha yüksek kısa vadeli faiz oranları öngörülebilir.

Tüketici Fiyatları Endeksi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir enflasyon kriteridir. Tüketiciler tarafından satın alınan sabit mal ve hizmet sepetinin ortalama fiyat seviyelerini alır.

TÜFE, tüketici harcamaları ekonomik faaliyetin neredeyse 2/3'ünden sorumlu olduğundan birincil enflasyon göstergesidir. Yükselen TÜFE'yi genellikle kısa vadede para birimi için destekleyici olan daha yüksek kısa vadeli faiz oranları takip eder. Ancak enflasyon uzun vadeli bir sorun haline gelirse para birimine güven en sonunda sarsılır ve zayıflar.

Ücretli İstihdam

Ücretli İstihdam raporu (İş Gücü raporu olarak da bilinir) şu anda ABD ekonomik göstergelerinin en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Genellikle ayın ilk Cuma günü yayınlanır. Rapor ekonomiye kapsamlı bir bakış sağlar ve devletin tarım dışı iş kurumları ve birimleri tarafından çalışan olarak ödeme yapılan insan sayısı ölçümüdür. Ücretli istihdamdaki aylık değişiklikler ay içinde yaratılan veya kaybedilen yeni işlerin sayısını yansıtır. Ücretli İstihdam raporu, ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olarak yaygın şekilde takip edilir.

Ücretli istihdamdaki büyük artışlar, en sonunda genellikle en azından kısa vadede para birimi için destekleyici olan daha yüksek faiz oranlarına neden olabilen güçlü ekonomik faaliyet belirtileri olarak değerlendirilir. Ancak enflasyon doğurucu baskı oluşuğu tahmin edilirse bu durum para biriminde uzun vadeli güveni sarsabilir.

Üretici Fiyatları Endeksi

Üretici Fiyatları Endeksi, toptan fiyatlardaki aylık değişimi ölçer ve emtia, sektör ve üretim aşamasına göre ayrılır.

ÜFE, üretim sektöründeki fiyat değişikliklerini ölçtüğünden önemli bir enflasyon göstergesi sağlar ve üretici seviyesindeki enflasyon genellikle doğrudan tüketicilere geçer.

Hakkımızda
Platformlar
Hesap Türleri
Piyasa Haberleri ve Analiz
Eğitim Merkezi
Ortaklar ve Bağlı Kuruluşlar