ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ

កម្មវិធីជំនួយ MT4

ដោយ​ការជួយធ្វើ​ឱ្យ​ការជួញដូរ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល Helping to make trading easier, រិតតែ​មិន​ស្មុគ្រស្មាញ និង​អាច​ចូល​កាន់តែជ្រៅ​ជាង​សព្វ​ដង ឥឡូវនេះ USGFX ផ្ដល់​នូវ​សូចនាករ​វិភាគ Trading Central MT4 នៅ​លើ USGFX MT4 បន្ថែម​ទៀត។ ដោយ​អាច​រកបាន​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​មាន​គណនី​ផ្ទាល់ សូចនាករ​វិភាគ Trading Central MT4 បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​កម្មវិធី​បំពាក់ជំនួយ​ដែល​ផ្ដល់​នូវ ៖

  • ដំណឹង​ថ្មីៗ​បំផុត និង​អំពី​និន្នាការ និង​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​របស់អ្នក។
  • ជំនួយ​ជា​ច្រើន​ភាសា​នៅ​លើ​ចំណុច​ប្រទាក់​ដែល​ងាយស្រួលដំឡើង និង​ងាយស្រួលប្រើ។ គេ​អាច​មើល​ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស, ចិន, អារ៉ាប់, រុស្ស៊ី, ឥណ្ឌូណេស៊ី និង 20 ភាសា​ផ្សេងទៀត​បាន
  • ជំនួយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ការព្យាករណ៍​តាម​សេចក្តីអធិប្បាយ និង​​វិភាគ​ចេញ​ពី Trading Central
  • ការសម្របស្រួល​ជា​មួយ​នឹង​គូ​រូបិយប័ណ្ណ​ខាង​ក្រោម ៖ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, មាស
  • លទ្ធភាព​បំពេញ​បញ្ជា​ដែល​អាស្រ័យ​លើ​កម្រិត Trading Central

បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​រួចហើយ?
មិន​ទាន់បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​រួចហើយ?
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ