PHÂN TÍCH & TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

MT4 PLUGIN

Nhằm giúp cho việc thực hiện giao dịch dễ dàng hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, USGFX hiện nay cung cấp Chỉ số Phân tích Trading Central MT 4 trên USGFX MT4. Hiện đang có cho khách hàng với các tài khoản trực tiếp, Chỉ số Phân tích Trading Central MT4 là một plug-in cung cấp:

  • Các tin tức và các xu hướng mới nhất cùng dữ liệu trực tiếp tới nền tảng của bạn
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ trên một giao diện dễ cài đặt và dễ sử dụng. Thông tin có thể xem bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Ả Rập, Nga, Indonesia và 20 ngôn ngữ khác)
  • Hỗ trợ tự động, bình luận và phân tích dự báo từ Trading Central
  • Ðiều phối với các cặp ngoại tệ sau: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, Vàng
  • Khả năng để điền lệnh dựa trên các cấp Trading Central

Đã là một thành viên?
Chưa phải là thành viên
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh