PHÂN TÍCH & TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

Đón nhận nghiên cứu phân tích kỹ thuật đoạt giải hàng đầu của Trading Central thông qua một cổng thông tin mạng khi bạn có một tài khoản giao dịch trực tiếp với USGFX.

  • Bao gồm 15 công cụ giao dịch nhiều nhất, có cả FX và CFDs.
  • Lên đến 150 bài viết được xuất bản mỗi ngày, 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.
  • Bài viết bao gồm bình luận, đồ thị, mũi tên chỉ hướng, mức hỗ trợ/kháng cự chính và mục tiêu giá.

Nghiên cứu phân tích kỹ thuật do Trading Central tao ra là độc lập, phù hợp với sự quan tâm của các nhà đầu tư và không bị ràng buộc từ các xung đột của ngân hàng đầu tư.

Đây là một công cụ có giá trị cho bất kỳ thương nhân nào và được cung cấp miễn phí cho các khách hàng USGFX.

Đã là một thành viên?
Chưa phải là thành viên

Bạn muốn thấy các cài đặt giao dịch trên MT4 plugin của bạn?
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh