CÁC NỀN TẢNG

GIAO DỊCH XÃ HỘI

Muốn giao dịch nhưng không có thời gian để luôn cập nhật ở các thị trường? Không có chiến lược giao dịch riêng? Không sao cả. Với lựa chọn giao dịch xã hội của chúng tôi, bây giờ bạn có thể chỉ cần thiết lập tài khoản để làm theo việc giao dịch của thương nhân chuyên nghiệp.

Tại USGFX, chúng tôi cung cấp 2 nền tảng giao dịch xã hội để lựa chọn. Chọn ZuluTrade hoặc Myfxbook và để cho các thương nhân chuyên nghiệp làm công việc khó khăn cho bạn!

Với ZuluTrade, bạn không cần phải học tập hoặc theo dõi thị trường vì hàng trăm Nhà cung cấp Tín hiệu từ tất cả các nơi trên thế giới đang làm điều đó cho bạn. Tất cả công việc bạn phải làm là chọn các Nhà cung cấp Tín hiệu mà bạn thích, và ZuluTrade sẽ nhanh chóng chuyển đổi lời khuyên của họ sang các giao dịch trực tiếp thẳng tới tài khoản giao dịch USGFX của bạn. Tất cả những việc thu thập thông tin được thực hiện cho bạn và miễn phí.

Myfxbook là một công cụ tự động phân tích trực tuyến cho tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn và một cộng đồng ngoại hối xã hội đầu tiên của loại hình này. Làm việc với các công ty môi giới hàng đầu, Myfxbook giúp bạn theo dõi, so sánh, phân tích và chia sẻ hoạt động kinh doanh của bạn. Myfxbook dễ dùng và hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh