កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)

WEBTRADER

USGFX មាន​សេចក្តីរីករាយ​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​អតិថិជន​របស់ខ្លួន​នូវ​សិទ្ធិ​ចូល​ទៅកាន់​ Web Trader ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ - គឺ​ជាកម្មវិធី​ជួញដូរ​លើ​បណ្ដាញ​នាំមុខគេ​មួយ​ដែល​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិប្រើ​គណនី MT4 របស់អ្នក​​ពី​បណ្ដាញ​នេះ។

Web Trader មាន​ចំណុច​ប្រទាក់សាមញ្ញ និង​ងាយស្រួល​ប្រើ​ ដែល​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធភាព​បំពេញ​មុខងារ​ជួញដូរ​បាន​យ៉ាងពេញ​លេញ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវការ​ទាញយក ឬ ដំឡើង​កម្មវិធីអ្វីឡើយ។

គ្រប់យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវធ្វើ គឺ​ការភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណិត ហើយ​អ្នក​អាច​ជួញដូរ​ចេញ​ពី​កុំព្យូទ័រ ឬ​ឧបករណ៍​ចល័ត​ណា​មួយ​។

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ