O NÁS

NARIADENIE

Spoločnosť Union Standard Group (USGFX) je regulovaná Austrálskou komisiou pre cenné papiere a investície (Australian Securities and Investments Commission) (ASIC) a je držiteľom Licencie pre austrálske finančné služby Australian Financial Services Licence (AFSL).

Naše číslo AFSL je 302792.

Ako regulovaný devízový a CFD broker dodržiava spoločnosť USGFX prísne kapitálové požiadavky a implementuje interné postupy vrátane manažmentu rizika, pravidelného školenia zamestnancov a prísnych účtovných a audítorských postupov.

Informácie na tejto stránke nie sú určené obyvateľom Spojených štátov alebo Japonska a nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou v ktorejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, v ktorej sa vyžaduje regulácia USGFX.

Segregované

Prostriedky klientov sú držané na segregovanom trustovom účte v austrálskej centrálnej banke Commonwealth Bank of Australia, oddelene od účtov a prostriedkov spoločnosti.

Fondy sa zriaďujú a monitorujú v prísnom súlade s regulačnými pravidlami, požiadavkami a usmerneniami.

O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky