GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

ĐIỀU LỆ

Union Standard Group (USGFX) được kiểm soát bởi Uỷ ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và có Giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính Úc (AFSL).

Số AFSL của chúng tôi là 302792.

Với tư cách là một nhà môi giới ngoại hối và CFD được kiểm soát, USGFX tuân thủ các yêu cầu về vốn chặt chẽ và thực hiện các thủ tục nội bộ bao gồm cả quản lý rủi ro, đào tạo đội ngũ nhân viên thường xuyên, và quy trình kế toán và kiểm toán nghiêm ngặt.

The information on this site is not directed at residents of the United States or Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where USGFX is required to be regulated.

Quỹ riêng rẽ

Quỹ đầu tư của khách hàng được giữ trong một tài khoản ủy thác riêng rẽ tại Commonwealth Bank của Úc, tách biệt với tài khoản của công ty và các quỹ.

Quỹ được thành lập và giám sát theo đúng các quy tắc, yêu cầu và hướng dẫn được quy định.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh