GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI

USGFX đã hợp tác với Trading Central để cung cấp cho khách hàng những tin tức và dữ liệu mới nhất, phân tích kỹ thuật và cài đặt giao dịch.

Trading Central có một hồ sơ theo dõi đã được kiểm chứng trong việc cung cấp đánh giá chính xác và kịp thời về các thị trường tài chính. Nó cung cấp những thông tin chuyên sâu và kiến thức về thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm từ các sàn giao dịch của các ngân hàng có uy tín và thông qua các mối liên kết sẵn có với các đối tác quan trọng.

Những đối tác này bao gồm:

  • Bloomberg
  • Dow Jones Newswire
  • Interactive Data Real Time Services
  • Thomson Reuters

Các thành viên USGFX có đặc quyền được tiếp cận các cơ sở Trading Central hoàn toàn miễn phí.

Chưa phải là thành viên USGFX? Hãy trở thành thành viên ngay bây giờ - hoàn toàn miễn phí!

Đăng kí ở đây
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh