TRUNG TÂM GIÁO DỤC

POWERFUL TRADING TOOLS, ALERTS AND SIGNALS

To compliment the premium education, training and mentoring our clients receive from the TradersClub FX Trading Course, we also provide some of the most powerful and smartest trading tools, alerts and signals so that the technology you are using is second to none!

As a USGFX TradersClub client, you will have special access to customise your alerts and signals on our Trading Central portal, allowing you to analyse and monitor, with the greatest precision, the currencies, commodities and indices you are interested in.

Here are some of the trading tools you will receive.

  • Award-winning technical analysis - 2 reports in your inbox daily!
  • Trading alerts - plugged in directly to your MT4 platform!
  • 150 trading signals a day via live feed!
  • Daily Market Wrap Video - streamed to you every morning!

Các báo cáo phân tích kỹ thuật đoạt giải được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn HAI LẦN mỗi ngày.

Các báo cáo này do các nhà phân tích hàng đầu của Trading Central chuẩn bị và cung cấp các bình luận sâu sắc về việc cài đặt giao dịch của các cặp tiền tệ chính. Các báo cáo được chuẩn bị hai lần mỗi ngày và gửi trực tiếp vào hộp thư của bạn để hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giao dịch có đủ thông tin.
Nghiên cứu kỹ thuật trực tuyến

Một ứng dụng trên nền web cho phép bạn truy cập vào nghiên cứu toàn cầu của Trading Central theo cách trực tiếp vì nó cập nhật cấp kỹ thuật, chỉ tiêu và khung thời gian trên FX, hàng hóa và chỉ số trong suốt ngày giao dịch. Cổng thông tin nghiên cứu này sẽ cho phép bạn nhận được phân tích kỹ thuật theo từng phút để giúp bạn có được tất cả các thông tin bạn cần.
MT4 Plugin

Cài đặt plugin USGFX Trading Central trên nền tảng MT4 của bạn và nhận phân tích kỹ thuật theo từng phút và cập nhật trực tiếp với nó. Điều này cho phép bạn thực hiện các quyết định giao dịch được thông tin một cách dễ dàng nhất và tiện lợi nhất thông qua việc tất cả các tin tức và dữ liệu mới nhất sẽ vào thẳng nền tảng giao dịch của bạn.
Forex TV

Thăm dò các bình luận thị trường trực tiếp từ sàn giao dịch chứng khoán New York. Nhận tất cả các tin tức và bình luận mới nhất trên thị trường ngay tại đây!

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh