មណ្ឌល​សិក្សា

សិក្ខាសាលា​លើ​បណ្ដាញ និងក្រៅបណ្ដាញ

សិក្ខាសាលា​លើ​បណ្ដាញ

នៅ USGFX យើងផ្ដល់នូវ​សិក្ខាសាលា​លើ​បណ្ដាញ​​ដែល​ផ្ដល់​ការអប់រំ និង​ព័ត៌មាន​ដែល​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​អ្នកយល់ដឹង​គ្រប់យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ចាំបាច់ត្រូវការដឹង​អំពី​ការជួញដូរ​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស និង​របៀប​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នកជួញដូរ​ជាក់ស្ដែង​ម្នាក់។

ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ជួញដូរ​លើ​ទីផ្សារ FX ជាមយយ​នឹង​សិក្ខាសាលា​លើ​បណ្ដាញ​ដែល​ឥតគិតថ្លៃ​របស់យើង

យើងបើកការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធើណិតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ នៅថ្ងៃអង្គារ ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការណែនាំដល់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូង អំពីពិភពជួញដូរ Forex។

ដូច្នេះ បើសិនអ្នកចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដំណើរការទីផ្សារ Forex និងសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរ សូមចូលរួមជាមួយការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធើណិត! ប្រធានបទ រួមមាន ៖

 • របៀប​ដែល USGFX ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី អាច​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អ្នកជួញដូរ​​ដែល​ជោគជ័យ។
 • តើ​អ្វីទៅ​គឺ​ជា​ការជួញដូរ FOREX?
 • ពាក្យបច្ចេកទេស FOREX
 • របៀបប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ជួញដូរ​ដែល​ត្រូវ​ឈានចូល និង​ចាកចេញ​ពី​ជំនួញ។
 • ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ

យើង​នឹង​ស្ថិត​នៅ​លើ​បណ្ដាញអ៊ីនធើណិត ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​រាល់​សំណួរ​របស់អ្នក ក្រោយ​ពេល​ដែល​សិក្ខាសាលា​លើ​បណ្ដាញ​បាន​បញ្ចប់​ទៅ។

សិក្ខាសាលា

ដោយសារមានតម្រូវការ និងភាពជោគជ័យនៃសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិនិយោគ និងការជួញដូរ Forex ដោយឥតគិតថ្លៃ យើងសូមប្រកាសថា យើងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបន្ថែមទៀតនៅរដូវក្ដៅនេះ។

ចំណេះដឹងគឺជាអំណាច - កក់ទុកឥឡូវនេះសម្រាប់សិក្ខាសាលា FOREX បន្ទាប់របស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ!

ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិនិយោគ និងការជួញដូរ Forex ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើង និងសិក្សាអំពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់​នៃការជួញដូរ Forex ក្នុងបរិយាកាសងាយស្រួល និងសាមញ្ញ ជាមួយអ្នកជួញដូរដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នា និងចិត្តគំនិតដូចគ្នា។

លក្ខណៈពិសេស និងប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលា រួមមាន ៖

 • ស្វែងយល់ពីរបៀបដំណើរការទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
 • ស្វែងយល់អំពីពិភពការជួញដូរ Forex និង CFDs។
 • សិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងថវិកា និងហានិភ័យ។
 • យល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកជួញដូរ។
 • ទទួលបានការយល់ដឹងពីអ្នកជួញដូរវិជ្ជាជីវៈ។
 • ជួបអ្នកជួញដូរដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នា និងចិត្តគំនិតដូចគ្នា។
 • មាន​បម្រើជូន​អាហារសម្រន់។
 • កន្លែងអង្គុយមានកំណត់ ដូច្នេះសូមកុំខកខានឱ្យសោះ - កក់ទុក noji3
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ