اخبار بازار و تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل هفتگی بازار

به تجزیه و تحلیل بازار هفتگی ما متصل شده و هفته معاملاتی پیش روی خود را با یک خلاصه جلسه از رویدادهای کلیدی اقتصادی و تاثیر بالقوه آنها بر ارزهای کلیدی شروع و برنامه ریزی کنید.

تحلیلگران ما یک نمای کلی از سیاست گذاران بالقوه بازار ارائه می نمایند ، تا شما یک تصویر خوب از آنچه در هفته پیش رو انتظار دریافت آنرا دارید بیابید !

درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته