EĞİTİM MERKEZİ

ÖNEMLİ OYUNCULAR KİMLERDİR?

Son birkaç yıldır Yabancı Para piyasası, bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemlerden diğer birçok mali kurumun katıldığı işlemlere kadar genişledi. Bunlar arasında aracılar ve piyasa yapıcılar, mali olmayan şirketler, yatırım firmaları, emeklilik fonları ve koruma fonları yer alıyor.

Odak noktası, ithalatçılara ve ihracatçılara hizmet vermekten o anda gerçekleşmekte olan devasa denizaşırı yatırımların ve diğer sermaye akımlarının ele alınmasına kadar genişledi. Son zamanlarda, küçük yatırımcıya alım satım kolaylıkları sunan çeşitli firmalarla Yabancı Para gün içi alım satımı giderek popüler hale gelmiştir.

Yabancı Para bir 'tezgah üstü' (OTC) piyasa olup, emirlerin eşleştirildiği merkezi borsa ve takas kurumu yoktur. Bununla birlikte, coğrafi alım satım 'merkezleri' dünya genelinde mevcuttur ve bunlar şöyledir (önem derecesine göre): Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Cenova ve Zürih, Paris ve Hong Kong'dur. Aslında Yabancı Para işlemleri, katılımcılar arasında güven ve saygınlık esasına göre yapılır. Bankalar birbirleriyle alım satımı, sadece bu esasa göre yaparlar. Perakende piyasasında müşteriler, kendileri ve aracıları arasında müşterinin alım satım yapabileceği esasına göre fon mevduatı karşılığında, yazılı ve yasal olarak kabul edilmiş bir sözleşme talep etmektedir.

Bazı piyasa katılımcıları, ticari mal alış veya satışı için uluslararası işlemler yürüten 'mal' piyasasına katılabilir. Bazıları, tesis ve ekipmana 'doğrudan yatırım' yapabilir veya uluslararası piyasalarda kısa vadeli borçlanma araçlarıyla alım satım yaparak 'para piyasası'na katılabilir. Çeşitli yatırımcılar, hedger'ler ve spekülatörler birkaç dakika ila birkaç yıla kadar herhangi bir zaman periyoduna odaklanabilirler. Ancak ister resmi ya da özel ve sebepleri yatırım, riskten korunma, spekülasyon, arbitraj, ithalat ödemeleri veya oranı etkilemeye çalışmak olsun, hepsi de ilgili para birimlerine olan toplam arz ve talebin bir parçasıdır. Hepsi o anda para birimi oranını belirlemede bir rol oynar.

DÜNYA FOREX ALIM SATIM BANKALARI

Bank of Canada (Kanada)

Bank of Canada, milli Merkez Bankasıdır. Ticari bir banka değildir ve kamuya bankacılık hizmetleri sunmaz. Bilakis, Kanada'nın para politikası, banknotları, mali sistemi ve fon yönetiminden sorumludur. Kanada Bankalar Kanunu'nda tanımlanan başlıca rolü 'Kanada'nın ekonomik ve mali refahını arttırmaktır'.

Bank of England (Birleşik Krallık)

Banka'nın rolleri ve işlevleri, üç yüz yıllık geçmişi boyunca gelişti ve değişti. Kuruluşundan bu yana, Hükümet'in bankacısı oldu ve 18. yüzyılın sonlarından beri genellikle bankacılık sistemine yönelik bir bankacı oldu - bankacıların bankası. Bank of England, müşterilerine bankacılık hizmetleri sağlamanın yanı sıra Birleşik Krallık'ın Yabancı Para ve altın rezervlerini de yönetmektedir.

Bankanın parasal ve mali istikrar olmak üzere iki ana amacı vardır. Banka, belki de en çok banknotlarıyla ve daha yakın zamanlarda faiz oranı kararlarıyla kamuda görünür. Banka, İngiltere ve Galler'de 20. yüzyılın başlarından beri banknotların çıkarılmasında tekel olmuştur. Ancak İngiltere'nin resmi faiz oranını belirlemek sadece 1997'den bu yana Banka'nın yasal sorumluluğu olmuştur.

Bank of Japan (Japonya)

Bank of Japan, Japonya Merkez Bankası'dır. Bank of Japan Yasası'na (bundan sonra Yasa olarak anılacaktır) göre bir hükümet kuruluşu veya özel bir kuruluş değil kurulmuş hukuki bir kişidir. Yasa, Banka'nın amaçlarını 'banknot çıkarmak, para ve parasal kontrolü sağlamak' ve 'bankalar ve diğer mali kurumlar arasında fonların sorunsuz bir şekilde yapılanmasını sağlamak, böylece düzenli bir mali sistemin korunmasına katkıda bulunmak' olarak belirlemektedir.

Yasa ayrıca Banka'nın para ve para politikası ilkesini şöyle tanımlamaktadır: 'Hedefi, fiyat istikrarının peşinde koşarak, ulusal ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunarak para birimi ve parayla ilgili denetim olacaktır'.

Bank of Mexico (Meksika)

Bank of Mexico, ülkenin Merkez Bankası olup, anayasal olarak işlev ve idare bakımından bağımsızdır. Amacı Meksika ekonomisini ulusal para birimiyle sağlamaktır. Bunu yaparken, asıl amacı para biriminin harcama gücünü istikrara kavuşturmaya çalışmaktır. Buna ek olarak, mali sistemin sağlıklı gelişmesini sağlamak ve ülkenin ödeme sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak Banka'nın takdirindedir.

European Central Bank (Avrupa Birliği)

ECB, Avrupa'nın tek para birimi olan Euro'nun Merkez Bankası'dır. ECB'nin temel görevi, Euro'nun satın alma gücünü ve dolayısıyla Euro Bölgesinde fiyat istikrarını korumaktır. Euro Bölgesi, 1999'dan beri Euro'yu kullanan 18 Avrupa Birliği ülkesinden oluşmaktadır.

Federal Reserve (Amerika Birleşik Devletleri)

Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC), ulusal ekonomik hedeflerin desteklenmesine yardımcı olmak için para politikasını belirler. New York Fed Başkanı, daimi oya sahip tek bölgesel Banka Başkanıdır ve geleneksel olarak Başkan Yardımcısı seçilir. Diğer başkanlar dönüşümlü olarak bir yıllık sürelerle görev yapar.

Reserve Bank of Australia

Reserve Bank of Australia'nın (RBA) esas sorumluluğu para politikasıdır. Politika kararları, orta vadeli enflasyonun düşürülmesi ve istikrarı amacıyla Merkez Bankası Kurulu tarafından verilir. Diğer önemli görevleri mali sistemin istikrarını sağlamak ve ödeme sisteminin güvenliğini ve verimliliğini arttırmaktır. Banka, mali piyasalarda aktif bir katılımcıdır, Avustralya'nın yabancı rezervlerini yönetir, Avustralya para birimi tahvillerini çıkarır ve Avustralya Hükümeti'ne bankacı olarak hizmet eder. Reserve Bank tarafından sağlanan bilgiler arasında - örneğin faiz oranları, para birimi oranları, para ve kredi büyümesi, faaliyetleri ve araştırmaları ile ilgili çeşitli yayınlar yer almaktadır.

Reserve Bank of New Zealand (Yeni Zelanda)

Reserve Bank of New Zealand, ülkenin Merkez Bankası'dır. Genel amacı mali sistemin istikrarını ve verimliliğini korumaktır. Bunu beş yöntemle yapar:

  • Para istikrarını sağlamak ve sürdürmek için para politikasını işletmek.
  • Güvenilir ve verimli bir mali sistemin işleyişinin teşvik edilmesi.
  • Kamunun para birimi ihtiyaçlarının karşılanması
  • Etkili ödeme sistemlerinin denetlenmesi ve işletilmesi.
  • Banka'ya etkili destek hizmetleri sunulması.

Swiss National Bank (İsviçre)

Swiss National Bank, ülkenin para politikasını bağımsız bir Merkez Bankası olarak yürütür. Anayasa ve mevzuata göre tamamen ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi zorunludur. Birincil hedefi, ekonomik gelişmeleri dikkate alarak fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunu yaparken, ekonomik büyüme için uygun bir ortam yaratır. Yasa ayrıca Banka'nın para birimi ve para politikası ilkesini şöyle tanımlamaktadır: 'Hedefi, fiyat istikrarının peşinde koşarak, ulusal ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunarak para birimi ve parayla ilgili denetim olacaktır'.

Hakkımızda
Platformlar
Hesap Türleri
Piyasa Haberleri ve Analiz
Eğitim Merkezi
Ortaklar ve Bağlı Kuruluşlar