VZDELÁVACIE STREDISKO

VÝHODY OBCHODOVANIA S FX

Aj keď je Forexový trh zďaleka najväčší a najlikvidnejší na svete, denní obchodníci sa doteraz zameriavali na hľadanie ziskov najmä na trhoch s akciami a termínovanými obchodmi. Je to najmä kvôli obmedzujúcej povahe bankových služieb ponúkaných na obchodovanie na Forexe.

Na rozdiel od obchodovania s akciami a termínovanými obchodmi má obchodovanie s devízami mnoho výhod. Hlavné výhody sú uvedené nižšie.

24 hodinový trh

FX je globálny trh, ktorý nikdy nespí. Je aktívny 24 hodín denne takmer 7 dní v týždni. Väčšina aktivít sa odohráva medzi dobami otvorenia novozélandského trhu v pondelok, ktorý je nedeľným večerom v Európe, a zatvorením amerického trhu v piatok večer.

Likvidita

Forexový trh je obrovský a stále expanduje. Priemerný denný objem teraz presahuje 3,2 bilióna USD. Vďaka technológii je tento trh prístupný takmer každému a retailoví obchodníci zaplavili Forex.

Pákový efekt

Pomery forexových marží bývajú vyššie ako pomery dostupné na akciovom trhu, pretože sú likvidnejšie - vo forexe je takmer vždy hodnota - a má tendeciu byť menej volatilná..

Nízke spready

Spready, rozdiel medzi cenou bid a offer (ponuky a dopytu), sú na Forexe nepatrné. Stačí porovnať 2-pipovú cenu v EUR/USD s cenou v najaktívnejšej a najlikvidnejšej emisii akcií. Ceny FX sú navyše zvyčajne „dobré“ za oveľa väčšie sumy ako na akciovom trhu. Spread je skrytý, „vlastný“ náklad na obchodovanie, ktorý je pri FX minimálny. Vďaka technológii sú tieto nízke ceny dostupné takmer každému.

Žiadne provízie ani transakčné náklady

Väčšina obchodov OTC FX je bez provízií a pri takýchto nízkych spreadoch sú vlastné náklady na obchodovanie oveľa nižšie ako v iných aktívach, ako napríklad na akciovom trhu.

Bez horného limitu/dolného limitu

Trhy s termínovanými obchodmi obsahujú určité obmedzenia, ktoré obmedzujú počet a typ transakcií, ktoré môže obchodník uskutočniť za určitých cenových podmienok. Ak cena určitej meny stúpne alebo klesne nad alebo pod určitú vopred stanovenú dennú úroveň, obchodníci sú obmedzení v zavádzaní nových pozícií a obmedzujú sa iba na likvidáciu existujúcich pozícií, ak si to želajú. Účelom tohto mechanizmu je kontrolovať dennú volatilitu cien, ale v skutočnosti, keďže terminovaný menový trh rovnako sleduje spotový trs (s okamžitou dodávkou), trh s termínovanými obchodmi môže nasledujúci deň prejsť tým, čo sa nazýva medzera. Inými slovami sa budúci deň cena termínovaných obchodov upraví na okamžitú cenu. Na trhu OTC neexistujú žiadne také obchodné obmedzenia, čo obchodníkovi umožňuje skutočne implementovať svoju obchodnú stratégiu v plnom rozsahu. Pretože obchodník môže chrániť svoju pozíciu pred veľkými neočakávanými pohybmi cien pomocou príkazov stop-loss, vysokú volatilitu na spotovom trhu (s okamžitou dodávkou) je možné úplne kontrolovať.

Rovnaký prístup k informáciám o trhu

Napriek zavedeniu predpisov o najlepšom vykonávaní v Európe a USA by len málo jednotlivcov nesúhlasilo s tým, že profesionálni obchodníci a analytici na akciovom trhu majú v porovnaní s jednotlivými obchodníkmi obrovskú konkurenčnú výhodu. V FX sú možno jedinou výhodou, ktorú majú veľké banky, tokové informácie. FX je však demokratický trh, kde prakticky všetci účastníci majú prístup k rovnakým informáciám o pohybe na trhu ako všetci ostatní.

Predajte skôr než kúpite

Brokeri na akciovom trhu ponúkajú zákazníkom veľmi reštriktívne požiadavky na marže pre krátky predaj. To znamená, že zákazník nemá likviditu na to, aby mohol predať zásoby predtým, ako ich kúpi. Rozumne s ohľadom na maržu, obchodník má úplne rovnakú kapacitu, keď začína predajnú alebo nákupnú pozíciu na spotovom trhu. V prípade spotového obchodovania, keď predávate jednu menu, musíte si kúpiť inú.

O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky