ប្រភេទគណនី

ជម្រើស​នៃ​ការដកប្រាក់

ការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

នៅ USGFX យើងមានដំណើរការឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល ក្នុងការដកប្រាក់ ហើយការដកប្រាក់ទាំងអស់ នឹងដំណើរការក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។


ការដកប្រាក់ពីគណនី​យ៉ាង​រហ័ស

អ្នកអាចដកប្រាក់របស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលវេលា ពីតំបន់ចូលប្រព័ន្ធរបស់អតិថិជនរបស់អ្នក។

ប្រាក់អាចដក និងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារចាត់តាំងរបស់អ្នក ឬ ប័ណ្ណឥណទានរបស់អ្នក បើសិនអ្នកបានប្រើប័ណ្ណឥណទានដើម្បីតំកល់ប្រាក់។ វាយមានភាពងាយស្រួលណាស់។

ជម្រើស​នៃ​ការដកប្រាក់ថ្លៃសេវា​នៃ​ការដកប្រាក់រយៈពេល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ដំណើរការ
ការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ​ធនាគារ25 USD 24-48 ម៉ោង
ការផ្ទេរប្រាក់​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលីមិន​មាន​ការ​គិតថ្លៃ​ឈ្នួល​លើ​ការដកប្រាក់ពីគណនីទេ។
1.6%
1.6%
1.5%
1%
1%
1.5%
1.7%
1.7%
1.7%
1,000vnd + 1.1%
2%
1%

ចំណាំ

  1. USGFX មិន​ទទួល​ប្រាក់តម្កល់​ជាសាច់ប្រាក់ ​ដែល​រួមមាន អាណត្តិប្រៃសនីយ៍ មូលប្បទានប័ត្រអ្នកដំណើរ ឬ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមមូលជាសាច់ប្រាក់។
  2. When you deposit funds, the Title/Name and Entity of the account from which you withdraw your funds must match the Title/Name and Entity on your USGFX trading account. To comply with international anti-money-laundering policy, under no circumstances will USGFX receive payment via third parties.
  3. ស្ថិត​ក្រោម​គោលការណ៍​ការពារ​ការ​បោកបន្លំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ​ដែល​យោង​តាមប្រតិបត្តិការ​តាម​ប័ណ្ណឥណទាន អតិថិជន​ដែល​បាន​ដាក់​ប្រាក់តម្កល់ចូល​ក្នុង​គណនី​ជួញដូរ​របស់​ពួកគេ​តាមរយៈ​ប័ណ្ណឥណទាន អាច​ធ្វើ​ការដកប្រាក់​បាន​រហូត​ដល់​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់តម្កល់​របស់ពួកគេ​ត្រឡប់​ទៅ​ប័ណ្ណឥណទាន​ដដែល​វិញ​ក្នុង​រយៈពេល 180 ថ្ងៃ​ដំបូង​ ​បន្ទាប់​ពី​ការដាក់​ប្រាក់តម្កល់​។ ការដកប្រាក់ពីគណនី​ដែល​លើស​ចំនួនទឹកប្រាក់តម្កល់​ចាប់ផ្ដើម​ក្នុង​រយៈពេល 180 ថ្ងៃ​ដំបូង អាច​នឹង​មាន​ការធ្វើឡើង​តាមរយៈ​ជម្រើសផ្សេងៗ​នៃ​ការដកប្រាក់ពីគណនី​។
  4. Please note that extra transaction fee of 3% will be charged if the withdrawal amount is over USD $3000 by e-wallet (WebMoney, Perfect Money, FasaPay, Skrill, Neteller, VoguePay,Vietnam Online Banking).
  5. For a deposit made via UnionPay/SticPay/VoguePay, or a deposit amount higher than 1,000, the deposit fee will be waived when the client trades 3 lots. For a deposit made via any deposit method other than China UnionPay/SticPay/VoguePay and less than 1,000, the deposit fee will be waived when any trade is made in the account. However, if the above-mentioned trading requirement is not met upon withdrawal, client will be charged with both the deposit fee and the withdrawal fee.
  6. Instant fund arrival for China UnionPay deposit will not be applied in the case of system failure, or client failing to include the correct reference number for the payment, etc.

គោលនយោបាយ​ប្រឆាំង​ការលាងលុយ

ដោយ​យោងតាម​ច្បាប់​អូស្ត្រាលី និង​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ USGFX ត្រូវ​ខិតខំ​ឱ្យ​អស់​ពី​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់ និង​បទបញ្ជា​ប្រឆាំង​ការលាងលុយ​កខ្វក់។

USGFX នឹង​ពិនិត្យដោយចៃដន្យ​លើ​កំណត់ត្រា​គណនី ​ដើម្បី​ពិនិត្យឱ្យ​ដឹង​​ពីប្រតិបត្តិការ លាងលុយ​ដែល​គួរ​ឱ្យ​សង្ស័យ​ រួម​មាន ការពិនិត្យតាមដាន​​ដូច​ខាងក្រោម ៖

  • ស្ថានភាព​​នៃ​ការផ្តល់មូលនិធិកម្ចីរបស់​គណនី។
  • ព័ត៌មាន​អំពី​អ្នកបង់ប្រាក់ និងអ្នកទទួលការទូទាត់ ​​ដែលផ្ទេរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ។
  • ការអនុវត្ត​ផ្សេង​ទៀត ដោយមិនរាប់បញ្ចូល​សកម្មភាព​ជួញដូរ​ធម្មតាៗ។
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ